Svenskt medborgarskap för barn

I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappa är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Om barnet föds utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma.

Lämna in en anmälan

Du kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap på webben, men eftersom vi behöver din underskrift i original behöver du skriva ut anmälan och posta den.

Läs mer om hur du lämnar in en anmälan för barn.

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Barn som fötts efter 1 april 2015

Barn som har fötts efter 1 april 2015 blir automatiskt medborgare i Sverige om någon av föräldrarna är svenska medborgare.

Läs mer om vad som gäller för ditt barn som är fött efter 1 april 2015.

Barn som fötts innan 1 april 2015

Barn som har fötts innan 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om pappan var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mamma.

Läs mer vad som gäller för ditt barn om det föddes innan 1 april 2015.

Statslösa barn under 18 år och födda i Sverige

Huvudprincipen i Sverige är att undvika att barnet är statslöst. Därför kan ett statslöst barn som föds i Sverige bli svensk medborgare genom anmälan. Du som förälder kan läsa mer om hur du gör och vilka krav som gäller för anmälan.

Barn som är medborgare i ett nordiskt- eller EU/EES-land

För barn som är medborgare i ett nordiskt- eller EU/EES-land gäller särskilda regler för att bli svenska medborgare. Läs mer om vad som gäller för barn som är medborgare i ett nordiskt eller EU/EES-land.

Barn med ett utländskt medborgarskap

Oftast blir barn med utländskt medborgarskap svenska medborgare i samband med att en förälder ansöker om att bli det. Läs mer om vad som gäller för barn under 18 år som inte blivit svenska medborgare vid födseln.

Du kan också läsa mer om vad som gäller för barn till föräldrar som inte är svenska medborgare

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.