Migrationsverket logotyp

Svenskt medborgarskap för barn

I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappa är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Om barnet föds utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma.

Lämna in en anmälan

Du kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap på webben, men eftersom vi behöver din underskrift i original behöver du skriva ut anmälan och posta den.

Tänk på att när du ska göra en anmälan om medborgarskap för barn via webben ska du logga in med användarnamn och lösenord (ej med BankID).

Läs mer om hur du lämnar in en anmälan för barn

Innan du börjar din ansökan

Migrationsverket rekommenderar att du använder en dator när du gör din ansökan och att du använder Internet Explorer.

Stöd vid webbansökan

Läs om kraven för webbansökan

Kontakta vår tekniska support för e-tjänster

Barn som fötts innan 1 april 2015

Barn som har fötts innan 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om pappan var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mamma.

Läs mer vad som gäller för ditt barn om det föddes innan 1 april 2015

Barn som fötts efter 1 april 2015

Barn som har fötts efter 1 april 2015 blir automatiskt medborgare i Sverige om någon av föräldrarna är svenska medborgare.

Läs mer om vad som gäller för ditt barn om det är fött efter 1 april 2015

Stats­lösa barn födda i Sverige

Huvudprincipen i Sverige är att undvika att barnet är statslöst. Därför kan ett statslöst barn som föds i Sverige bli svensk medborgare genom anmälan.

Läs mer om anmälan för statslösa barn födda i Sverige

Barn som är medbor­gare i ett nordiskt land

För barn som är medborgare i ett nordiskt land gäller särskilda regler för att bli svenska medborgare.

Läs mer om vad som gäller för barn som är medborgare i ett nordiskt land

Barn med ett utländskt medbor­gar­skap

Oftast blir barn med utländskt medborgarskap svenska medborgare i samband med att en förälder ansöker om att bli det.

Läs mer om vad som gäller för barn till föräldrar som inte är svenska medborgare

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?