Anmälan om svenskt medborgarskap för barn

Ett barn som inte automatiskt blir svensk medborgare, kan bli svensk medborgare genom en anmälan.

Särskilda regler gäller barn som är nordiska medborgare och barn under 18 år som är statslösa och födda i Sverige.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som är nordiska medborgare

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som är statslösa och födda i Sverige

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att barnet

  • har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort i Sverige.
  • har bott i Sverige och haft uppehållstillstånd för bosättning sedan tre år tillbaka eller två år om barnet är statslös
  • inte har fyllt 18 år.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år måste det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Om den anmälan gäller har barn

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

  • personen har ensam vårdnad eller
  • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
  • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Lämna in en anmälan

Du kan göra en anmälan om medborgarskap på webben. Eftersom vi behöver din underskrift i original, behöver du skriva ut anmälan och posta den.

Gör en anmälan om svenskt medborgarskap på webben 

Skriv ut och skicka anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Det här ska du skicka med

  • Barnets resedokument eller främlingspass i original
  • vårdnadsbeslut om någon annan person än barnets pappa eller mamma är vårdnadshavare.

Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort eller svenska id-kort.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

När du bifogar originalhandlingar bör du skicka anmälan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av ett postombud.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inte alla som ansöker behöver betala avgift

Det gäller de som är

  • statslösa och har fått flyktingförklaring
  • statslösa och har fått resedokument av Migrationsverket.

Flyktingförklaring ersattes 1 januari 2010 i svensk lag av en flyktingstatusförklaring som bygger på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den som har fått flyktingstatusförklaring kan beviljas ett resedokument.

Fler dokument för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

Om barnet har bott i Sverige och haft uppehållsrätt i tre år görs en bedömning om barnets förälder uppfyller villkoren för uppehållsrätten. Du ska därför skicka in dokument som visar att du som vårdnadshavare uppfyller villkoren för uppehållsrätt eller uppehållskort.

Så här styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera kortet genom att klippa sönder det.

Svenskt pass

Den som har blivit svensk medborgare kan ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Den som befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte gör anmälan på webben

Om du inte kan göra en anmälan på webben fyller du i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, nummer 318011. På blanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, blankett nummer 318011PDF

Skicka anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.