Migrationsverket logotyp

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn

Ett barn som inte automatiskt blir svensk medborgare, kan bli svensk medborgare genom en anmälan.

Särskilda regler gäller barn som är nordiska medborgare och barn under 18 år som är statslösa och födda i Sverige.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som är nordiska medborgare

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som är statslösa och födda i Sverige

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att barnet

  • har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  • har bott i Sverige sedan tre år tillbaka eller två år om barnet är statslös
  • inte har fyllt 18 år.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

De barn som har fyllt 12 år ska samtycka till att de vill bli svenska medborgare. I en webbansökan ska barnen skriva under med BankID och i en blankettansökan ska de skriva under för hand.

Om den anmälan gäller har barn

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

  • personen har ensam vårdnad eller
  • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
  • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Gör din ansökan på webben

När du har ansökt via webben ska du skicka in

  • vårdnadsbeslut om någon annan person än barnets pappa eller mamma är vårdnadshavare.

Skicka vårdnadsbeslutet till:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Alla kopior ska vara bestyrkta.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Inte alla som ansöker behöver betala avgift

Det gäller de som är

  • statslösa och har fått flyktingförklaring
  • statslösa och har fått resedokument av Migrationsverket.

Flyktingförklaring ersattes 1 januari 2010 i svensk lag av en flyktingstatusförklaring som bygger på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den som har fått flyktingstatusförklaring kan beviljas ett resedokument.

Fler dokument för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

Om barnet har bott i Sverige och haft uppehållsrätt i tre år görs en bedömning om barnets förälder uppfyller villkoren för uppehållsrätten. Du ska därför skicka in dokument som visar att du som vårdnadshavare uppfyller villkoren för uppehållsrätt eller uppehållskort.

Så här styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera kortet genom att klippa sönder det.

Svenskt pass

Om barnet har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Om barnet som befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte gör anmälan på webben

Om du inte kan göra en anmälan på webben fyller du i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, nummer 318011. På blanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, blankett nummer 318011PDF

Skicka anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?