Ansökan om svenskt medborgarskap för barn med en svensk förälder

Ett barn under 18 år som har minst en svensk förälder kan bli svensk medborgare genom att föräldern ansöker om det. Föräldern som ansöker om medborgarskap för barnet måste vara barnets vårdnadshavare.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom ansökan krävs det att

  • barnets identitet är styrkt
  • barnet har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort i Sverige
  • barnet, om det har fyllt 15 år, har bott i Sverige och haft uppehållstillstånd för bosättning sedan tre år tillbaka och har levt ett skötsamt liv.

Läs mer om kravet på styrkt identitet

Läs mer om kravet på skötsamhet

Kontrollera att barnet uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan om svenskt medborgarskap granskar Migrationsverket ifall barnet uppfyller alla krav. Om barnet inte uppfyller kraven när ansökan kommer in riskerar barnet att få ett avslag. Du får då lämna in en ny ansökan när kraven är uppfyllda och betala en ny ansökningsavgift.

Ansökan ska göras av den av barnets vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under ansökan.

Om barnet har fyllt 12 år ska det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Lämna in en ansökan

Du kan göra en ansökan om medborgarskap på webben. Eftersom vi behöver din underskrift i original, behöver du skriva ut ansökan och posta den.

Ansök om medborgarskap på webben

Skriv ut och skicka ansökan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Det här ska du skicka med

  • Hemlandspass, resedokument eller främlingspass i original. Om barnet inte har något hemlandspass ska andra identitetsdokument bifogas i original. Om det finns flera dokument ska de numreras i samma ordning som de skrivs in i ansökningsblanketten.

Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort eller svenska id-kort.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

När du bifogar originalhandlingar bör du skicka ansökan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av ett postombud.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler dokument för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

Om barnet har bott i Sverige och haft uppehållsrätt i fem år görs en bedömning över om barnets förälder uppfyller villkoren för uppehållsrätten. Du ska därför skicka in dokument som visar att du som vårdnadshavare uppfyller villkoren för uppehållsrätt eller uppehållskort.

Så här styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera kortet genom att klippa sönder det.

Svenskt pass

Den som har blivit svensk medborgare kan ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Den som befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år, nummer 317011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Vi behöver båda vårdnadshavarnas underskrifter (om en person är ensam vårdnadshavare räcker det med den personens underskrift) och de dokument som styrker barnets identitet i original. Är barnet äldre än 12 år ska också barnet själv skriva under ansökan.

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år, blankett nummer 317011PDF

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.