Migrationsverket logotyp

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn med en svensk förälder

Ett barn under 18 år som har minst en svensk förälder kan bli svensk medborgare genom att föräldern ansöker om det. Föräldern som ansöker om medborgarskap för barnet måste vara barnets vårdnadshavare.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom ansökan krävs det att

  • barnets identitet är styrkt
  • barnet har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort i Sverige
  • barnet, om det har fyllt 15 år, har bott i Sverige och haft uppehållstillstånd för bosättning sedan tre år tillbaka och har levt ett skötsamt liv.

Läs mer om kravet på styrkt identitet

Läs mer om kravet på skötsamhet

Kontrol­lera att barnet uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan om svenskt medborgarskap granskar Migrationsverket ifall barnet uppfyller alla krav. Om barnet inte uppfyller kraven när ansökan kommer in riskerar barnet att få ett avslag. Du får då lämna in en ny ansökan när kraven är uppfyllda och betala en ny ansökningsavgift.

Ansökan ska göras av den av barnets vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under ansökan.

De barn som har fyllt 12 år ska samtycka till att de vill bli svenska medborgare. I en webbansökan ska barnen skriva under med BankID och i en blankettansökan ska de skriva under för hand.

Gör din ansökan på webben

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Fler doku­ment för EU/​EES-medbor­gare och deras anhö­riga

Om barnet har bott i Sverige och haft uppehållsrätt i fem år görs en bedömning över om barnets förälder uppfyller villkoren för uppehållsrätten. Du ska därför skicka in dokument som visar att du som vårdnadshavare uppfyller villkoren för uppehållsrätt eller uppehållskort.

Så här styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om barnet har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra barnets uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in barnets uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera kortet genom att klippa sönder det.

Svenskt pass

Om barnet har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Om barnet befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år, nummer 317011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Vi behöver båda vårdnadshavarnas underskrifter (om en person är ensam vårdnadshavare räcker det med den personens underskrift). Är barnet äldre än 12 år ska också barnet själv skriva under ansökan.

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år, blankett nummer 317011PDF

Skicka ansökan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för medborgarskap

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?