Automatiskt medborgarskap genom födsel, adoption eller att föräldrarna gifter sig

Barn kan automatiskt bli svenska medborgare genom födelse, adoption eller om föräldrarna gifter sig. I de fall barn inte får svenskt medborgarskap automatiskt, kan det finnas möjlighet att ansöka om eller lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Svenska barn födda utom­lands

Om ditt barn har blivit svensk medborgare automatiskt vid födseln behöver du tänka på vissa saker. För att endast registrera barnet i Sverige ska du kontakta Skatteverket och göra en anmälan om namn. Läs mer om hur du gör det på Skatteverkets webbplats. Du kan ansöka om pass för barnet vid ett besök i Sverige. Läs mer på polisens webbplats för information om hur du gör. Om du vill ansöka om svenskt pass för barnet utomlands kontaktar du den svenska ambassaden eller generalkonsulatet. Läs mer på svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt medborgarskap för barn födda efter 1 april 2015

Om ett barn är fött efter 1 april 2015 är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Ett barn som är fött efter 1 april 2015 får alltid svenskt medborgarskap om

  • någon av föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födelse
  • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Svenskt medbor­gar­skap för barn födda före 1 april 2015

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får:

  • Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands.
  • Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.
  • Ett barn till en utländsk mor, som är gift, registrerad partner eller sambo med en svensk kvinna, blir också svensk medborgare om barnet är fött i Sverige och en insemination har skett med den svenska kvinnans samtycke.

Svensk medbor­gare genom att föräld­rarna gifter sig

När en utländsk kvinna får ett barn med en svensk man och barnet föds i utlandet, får barnet inte faderns svenska medborgarskap om inte föräldrarna är gifta med varandra.
 
Om föräldrarna senare gifter sig med varandra blir barnet svensk medborgare (om det då är under 18 år och ogift). Man säger att barnet har blivit svensk medborgare genom legitimation. Det är Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som registrerar barnet som svensk medborgare. Barnets svenska medborgarskap räknas då från den dag föräldrarna gifte sig med varandra.

Dubbelt medbor­gar­skap

Ett barn som vid födelsen får mammans eller pappans svenska medborgarskap kan få dubbelt medborgarskap. Det gäller när

  • barnet föds i ett land där lagen säger att alla barn som föds där automatiskt blir medborgare i det landet
  • barnet får den utländska mammans eller pappans medborgarskap vid födelsen.

Svensk medbor­gare genom adop­tion

Ett barn som inte har fyllt 12 år och som adopterats av en svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap vid adoptionen om

  • barnet adopteras genom ett beslut i Sverige eller i ett annat nordiskt land
  • barnet adopteras genom ett utländskt adoptionsbeslut som godkänns i Sverige av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  • adoptionen gäller i Sverige på grund av lag.

Adoptionen ska ha beslutats eller godkänts efter den 30 juni 1992. Ett barn som har fyllt 12 år vid adoptionen kan bli svensk medborgare genom ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-10