Migrationsverket logotyp

Barn födda utomlands före 1 april 2015 med svensk pappa

Ett barn som är fött utomlands före 1 april 2015 med en svensk pappa och en utländsk mamma är inte automatiskt svensk medborgare om inte föräldrarna är gifta med varandra. Barnets pappa kan då lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap för barnet.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att

  • pappan är svensk medborgare sedan barnets födelse och
  • barnet inte har fyllt 18 år och
  • det finns ett giltigt fastställt faderskap när anmälan sker.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets pappa.

Om ni har gift er efter barnets födelse

Om du och barnets mamma har gift er med varandra efter barnets födelse blir barnet automatiskt svensk medborgare. Då behöver du inte lämna in en anmälan om svenskt medborgarskap.

Läs mer om automatiskt medborgarskap

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Om den anmälan gäller har barn

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

  • personen har ensam vårdnad eller
  • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
  • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, nummer 321011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, blankett nummer 321011PDF

Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska du lämna anmälan till en svensk ambassad eller konsulat.

Är barnet folkbokfört i Sverige skickar du anmälan till

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Du ska skicka med

  • intyg om faderskapet och/eller annan likvärdig handling
  • dokument (till exempel pass) som visar ditt medborgarskap vid barnets födelse och vid anmälningstillfället (om du inte är folkbokförd i Sverige)
  • vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnet eller om någon annan än du och barnets mamma är vårdnadshavare.

 Om barnet bor utomlands ska du också skicka med

  • födelseattest.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

I de flesta fall betalar du en avgift. Observera att om du lämnar in anmälan på en svensk ambassad eller ett konsulat betalar du avgiften där.

Avgifter för medborgarskap

Efter beslut

Beslutet skickas hem beslutet till dig eller till den svenska ambassaden eller konsulatet om du bor utomlands.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?