Svenskt medborgarskap för barn som är nordiska medborgare

Barn under 18 år som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan bli svenska medborgare genom en anmälan till Länsstyrelsen. Barn kan även bli svenska medborgare i samband med att en förälder blir svensk medborgare.

För att barnet ska bli svensk medborgare genom anmälan krävs det att barnet

  • har bott i Sverige sedan tre år tillbaka och
  • inte har fyllt 18 år.

Samtliga villkor måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Anmälan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Samtycke krävs

Om barnet har flera vårdnadshavare ska även den andra vårdnadshavaren skriva under anmälan.

Om barnet har fyllt 12 år ska det skriva under på att det vill bli svensk medborgare.

Om personen anmälan gäller har barn

Om personen anmälan gäller har barn som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare genom samma anmälan om

  • personen har ensam vårdnad eller
  • den andra vårdnadshavaren är svensk medborgare eller
  • den andra vårdnadshavaren blir svensk samtidigt.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, nummer 318011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för barn som bor i Sverige, blankett nummer 318011PDF

Det här ska du skicka med

  • Personbevis för svenskt medborgarskap för barnet
  • vårdnadsbeslut om någon annan person än barnets pappa eller mamma är vårdnadshavare.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

Du hittar information om var du ska skicka anmälan på länsstyrelsernas webbplatser.

Kontaktuppgifter och länkar till alla länsstyrelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för beställning av personbevis)

När du skickar med originalhandlingar bör du skicka anmälan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av ett postombud.

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

En anmälan kostar 175 kronor. Hur du ska betala får du reda på om du kontaktar den länsstyrelse där du ska lämna din anmälan.

Efter beslut

Beslutet skickas hem till dig. Om barnet har fått svenskt medborgarskap skickas en kopia av beviset till folkbokföringen på Skatteverket. Om du vill ansöka om svenskt pass för barnet, ska du vända dig till polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-15