Migrationsverket logotyp

Fler dokument för EU/EES-medborgare

Om du är EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse under de senaste fem åren. Du ska därför skicka in dokument som visar att du har arbetat, haft eget företag, egna medel eller studerat i Sverige.

Du som arbetar eller har arbetat ska skicka med

  • anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren
  • intyg från Arbetsförmedlingen om att du har varit arbetssökande om du har varit arbetslös i sex månader eller mer
  • intyg från Försäkringskassan om du på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Du som är eller har varit egen företagare ska skicka med

  • registreringsbevis och F-skattesedel för företaget
  • deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Du som har eller har haft egna medel ska skicka med

  • dokument som visar att du har haft tillräckliga medel för din och din familjs försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel
  • bostadskostnader för de senaste fem åren
  • intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Du som studerar eller har studerat ska skicka med

  • studieutdrag för de perioder du studerat
  • intyg om att du har kunnat försörja dig under den tid som du har studerat.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?