Dokument som styrker uppehållsrätt eller uppehållskort

Om du har varit bosatt lagligt i Sverige i fem år, men inte har begärt ett intyg på permanent uppehållsrätt eller ansökt om ett permanent uppehållskort, görs en bedömning på om du uppfyller villkoren för uppehållsrätten i samband med din ansökan om svenskt medborgarskap.

Om du är EU/EES-medborgare

För att bedöma om du har eller har haft uppehållsrätt samt laglig vistelse under de senaste fem åren behöver du lämna in dokument som visar att du har arbetat, haft eget företag, egna medel eller studerat i Sverige.

Du ska skicka med följande dokument om du under de senaste fem åren har varit eller är:

Arbetstagare

 • Anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren.
 • Intyg från Arbetsförmedlingen om att du har varit arbetssökande om du har varit arbetslös i sex månader eller mer.
 • Intyg från Försäkringskassan om du på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Egen företagare

 • Registreringsbevis och F-skattesedel för företaget.
 • Deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Egna medel

 • Dokument som visar att du har haft tillräckliga medel för din och din familjs försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel.
 • Bostadskostnader för de senaste fem åren.
 • Intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Studerande

 • Studieutdrag för de perioder du studerat. Studieutdraget krävs för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller villkoren för permanent uppehållsrätt.

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare

För att bedöma om du har eller har haft rätt till uppehållskort, behöver du lämna in dokument som visar att du uppfyller villkoren för detta. Om du har haft tillstånd för att bo tillsammans med någon i Sverige, ska du skicka med dokument som visar att din anhörige, har arbetat, studerat, haft eget företag eller egna medel i Sverige de senaste fem åren.

Du ska skicka med följande dokument om din anhörige under de senaste fem åren har varit eller är:

Arbetstagare

 • Anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren.
 • Intyg från Arbetsförmedlingen om att din anhörige har varit arbetssökande om han eller hon har varit arbetslös i sex månader eller mer.
 • Intyg från Försäkringskassan om din anhörige på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Egen företagare

 • Registreringsbevis för företaget.
 • Deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Egna medel

 • Dokument som visar att din anhörige har haft tillräckliga medel för familjens försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel. Om du har egna medel för din försörjning ska även dessa redovisas.
 • Bostadskostnader för de senaste fem åren.
 • Intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Studerande

 • Studieutdrag för de perioder din anhörige studerat. Studieutdraget krävs för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller villkoren för permanent uppehållskort.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.