Fler dokument för familjemedlemmar till EU/EES-medborgare

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. Du ska därför skicka in dokument som visar att din anhörige har arbetat, studerat, haft eget företag eller egna medel i Sverige de senaste fem åren.

Om din anhörige arbetar eller har arbetat ska du skicka med

  • anställningsbevis eller arbetsgivarintyg med uppgift om anställningstid och anställningsvillkor för de senaste fem åren
  • intyg från Arbetsförmedlingen om att din anhörige har varit arbetssökande om han eller hon har varit arbetslös i sex månader eller mer
  • intyg från Försäkringskassan om din anhörige på grund av sjukdom eller olycksfall saknat förmåga att arbeta under sex månader eller mer.

Om din anhörige är eller har varit egen företagare ska du skicka med

  • registreringsbevis för företaget
  • deklarationer eller annan dokumentation som visar att företaget har varit aktivt under de senaste fem åren.

Om din anhörige har eller har haft egna medel ska du skicka med

  • dokument som visar att din anhörige har haft tillräckliga medel för familjens försörjning de senaste fem åren exempelvis pensionsutbetalningar, lön från utlandet eller bankmedel (om du har egna medel för din försörjning ska även dessa redovisas)
  • bostadskostnader för de senaste fem åren
  • intyg om att ingen i familjen har fått försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen de senaste fem åren.

Om din anhörige studerar eller har studerat ska du skicka med

  • studieutdrag för de perioder din anhörige studerat
  • intyg om att din anhörige har kunnat försörja sig under den tid han eller hon har studerat.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01