Du ska ha levt ett skötsamt liv i Sverige

För att bli svensk medborgare måste du skött dig bra under tiden i Sverige. Migrationsverket tittar både på hur du har skött dig hittills och hur vi tror att du kommer att sköta dig i framtiden.

Migrationsverket begär in uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Uppgifterna hämtas in från:

  • Kronofogdemyndigheten (om du har skulder)
  • Polisen (om du begått brott eller det finns misstanke om brott)
  • Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll).

Skulder hos Kronofogden eller andra anmärkningar

Du kan få nej på din ansökan om du

  • inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter
  • inte har betalat underhållsbidrag.

Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. Även om du har betalat dina skulder måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare. Anledningen är att du ska visa att du kan vara fortsatt skuldfri.

Väntetid efter brott

Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick.

Den tid som måste gå efter brottet innan du kan ansöka om svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.

Ett fängelsestraff måste vara avtjänat, prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut och böter som du dömts till ska vara betalda innan du kan bli svensk medborgare.

Karenstider

Straff

Karenstid

Dagsböter 30–

Tidigast 1 år efter brottet. Om du t.ex. är dömd till 50 dagsböter kan karenstiden beräknas till 1,5 år.

Dagsböter 60–

Tidigast 2 år efter brottet.

Dagsböter 100–

Tidigast 3 år efter brottet

Villkorlig dom

Tidigast 3 år efter det att domen vunnit laga kraft (börjat gälla). Om du samtidigt dömts till fängelse eller dagsböter blir karenstiden längre.

Skyddstillsyn

Tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Om du samtidigt dömts till fängelse eller dagsböter blir karenstiden längre.

Fängelse 1 månad

Tidigast 4 år efter brottet

Fängelse 4 månader

Tidigast 5 år efter brottet

Fängelse 8 månader

Tidigast 6 år efter brottet

Fängelse 1 år

Tidigast 7 år efter brottet

Fängelse 2 år

Tidigast 8 år efter avtjänat straff

Fängelse 4 år

Tidigast 9 år efter avtjänat straff

Fängelse 6 år

Tidigast 10 år efter avtjänat straff

Om du har begått brott flera gånger, kan karenstiden bli längre än i tabellen.

Särskild vård

Om du har dömts till särskild vård efter ett brott, tittar vi på vilket straff du normalt skulle få för det brottet.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01