Du ska kunna styrka din identitet

För att bli svensk medborgare krävs att du kan styrka din identitet. Med identitet menas namn, födelsetid och som regel medborgarskap.

Du kan styrka din identitet genom att

  • visa ditt hemlandspass i original eller
  • visa ett identitetsdokument i original eller
  • en nära släkting intygar din identitet.

  Är du från Afgha­nistan?

  Just nu ansöker många afghanska medborgare om svenskt medborgarskap. Tänk på att läsa den särskilda informationen om krav på identitetshandlingar.

  Pass eller iden­ti­tets­do­ku­ment

  Passet eller identitetsdokumentet måste vara från en myndighet i ditt hemland, ha bra kvalitet och inte vara för enkelt. Ditt foto ska finnas på dokumentet och Migrationsverket ska lätt kunna se att det är du som är på fotot. Det får inte vara någon tvekan om att dokumentet är äkta och utfärdat på rätt sätt. Du måste vid ett personligt besök ha ansökt om dokumentet och/eller vid ett personligt besök hämtat ut det från den myndighet som utfärdat det. Även om giltighetstiden har gått ut kan ett pass godtas för att styrka din identitet.

  Om du tidigare har lämnat in ditt hemlandspass till Migrationsverket kan du hänvisa till det i din ansökan under Övriga upplysningar.

  Det görs alltid en individuell bedömning, och i vissa enstaka fall kan Migrationsverket anse att du har styrkt din identitet trots att dina identitetshandlingar inte uppfyller alla krav. Om du har många dokument som inte var för sig uppfyller kraven, kan Migrationsverket göra en bedömning av om de tillsammans kan styrka din identitet.

  För vissa länder finns särskilda krav på identitetshandlingar. Här finns reglerna för dig som är från

  Afghanistan
  Irak
  Somalia
  Eritrea
  Statslösa palestinier

  Nära släk­ting

  Ibland kan din make, maka eller en nära släkting till dig (föräldrar, vuxna barn och syskon) styrka din identitet. Han eller hon måste själv ha blivit svensk medborgare och då styrkt sin identitet genom att visa sitt pass eller ett godtagbart identitetsdokument från hemlandet.
   
  Du och den anhörige ska vid tidigare utredningar om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ha lämnat samstämmiga uppgifter om identitet, släktskap, bakgrund, familjeförhållanden med mera. 

  För att din make, maka eller nära släkting (föräldrar, vuxna barn och syskon) ska kunna styrka din identitet måste ni ha bott tillsammans innan ni kom till Sverige. Ni ska ha bott tillsammans under så lång tid att din make, maka eller nära släktning har kunskap om din bakgrund och levnadshistoria så att din identitet kan styrkas på ett säkert sätt.

  Undantag från kravet på styrkt iden­titet

  Migrationsverket kan göra undantag för dig som inte kan styrka din identitet om

  • du har bott i Sverige i minst åtta år och
  • uppgifterna om din identitet är trovärdiga och
  • du saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka din identitet.

  Din identitet är trovärdig om du har bott oavbrutet i Sverige i minst åtta år och under den tiden har haft samma identitet.

  Om du har ändrat din identitet under den tid du har bott i Sverige, är det svårare att göra undantag från kravet på styrkt identitet. Du får heller inte räkna den tid du har varit i Sverige med fel eller falsk identitet som hemvisttid.

  Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01