Anmälan om svenskt medborgarskap för nordisk medborgare

En anmälan är ett förenklat sätt att ansöka om medborgarskap. Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut i dessa ärenden.

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge kan du bli svensk medborgare genom att göra en anmälan om du

  • har fyllt 18 år och
  • har uppfyllt kraven för hemvist (har bott i Sverige i fem år) och
  • inte varit dömd till fängelse eller annat frihetsstraff under de senaste fem åren.

Samtliga krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Om du har barn

Dina ogifta barn under 18 år som bor i Sverige blir svenska medborgare samtidigt som du om

  • du har ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • du har gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han är svensk medborgare eller
  • den andra föräldern blir svensk medborgare samtidigt som du.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, nummer 306031.

Anmälan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, blankett nummer 306031PDF

Det här ska du skicka med

Du ska skicka med personbevis för ändamålet ”ansökan om svenskt medborgarskap”. Personbeviset får inte vara äldre än två månader.

Du hittar information om var du ska skicka din anmälan på länsstyrelsernas webbplatser.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för beställning av personbevis)

Avgift

En anmälan kostar 475 kronor. Hur du ska betala får du reda på om du kontaktar den länsstyrelse där du ska lämna din anmälan.

Efter beslut

Länsstyrelsen kommer skicka hem beslutet till dig. Har du blivit svensk medborgare och vill ansöka om svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-07