Migrationsverket logotyp

Ansökan om svenskt medborgarskap för medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge ska ha varit bosatt i minst två år i Sverige för att kunna bli svensk medborgare genom ansökan.

Det finns också andra krav som måste uppfyllas. På denna sida kan du läsa mer om vilka villkor som gäller.

Du måste kunna styrka din identitet

För att bli svensk medborgare krävs bland annat att du kan styrka din identitet. Du kan styrka din identitet genom att

 • visa ditt hemlandspass i original eller
 • visa ett identitetsdokument i original.

Du måste ha fyllt 18 år

Ett krav för att du ska kunna bli svensk medborgare är att du har fyllt 18 år. Barn som är under 18 år kan bli svenska medborgare tillsammans med sin utländska pappa eller mamma, genom att de omfattas av förälderns ansökan.

Undantag från ålderskravet

Migrationsverket gör ibland undantag från ålderskravet. Till exempel kan ett barn som har en svensk mamma eller pappa bli svensk medborgare genom att föräldrarna ansöker om det.

Du måste ha varit bosatt i Sverige viss tid

För att bli svensk medborgare måste du ha varit bosatt i Sverige en viss tid, den så kallade hemvisttiden. Nordiska medborgare måste ha varit bosatta minst två år i Sverige för att kunna ansöka om medborgarskap.

Undantag från hemvisttiden

 • En utvandrad före detta svensk medborgare som återvänder till Sverige.
 • En person som är anställd på ett svenskt fartyg och som är folkbokförd i Sverige.
 • En person som är utsänd av ett svenskt företag för att arbeta åt företaget utomlands och som tidigare har bott i Sverige.
 • En person som i utlandet är gift med en svensk medborgare sedan minst tio år och som inte bor i sitt hemland. Personen måste ha en stark anknytning till Sverige genom att han eller hon till exempel kommer hit ofta eller ha ett starkt behov av att bli svensk medborgare.
 • En person vars sammanhängande tid i Sverige inte räcker till. Personen kan ibland få räkna in tidigare bosättning i Sverige, helt eller delvis. Det beror på hur länge och varför han eller hon varit utomlands.

När du har varit utomlands

Om du har rest utomlands, till exempel på kortare besök eller semester har det ingen betydelse, men om du har varit längre perioder i utlandet ska den tiden räknas av från hemvisttiden.
 
Om du flyttar till ett annat land och bosätter dig där avbryts din hemvist. Då får du bara räkna med tiden från den dag du kommer tillbaka till Sverige.

Du måste ha levt ett skötsamt liv i Sverige

För att bli svensk medborgare måste du skött dig bra under tiden i Sverige. Om du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick. Migrationsverket tittar både på hur du har skött dig hittills och hur vi tror att du kommer att sköta dig i framtiden.
 
Migrationsverket begär in uppgifter om detta från andra myndigheter:

 • Kronofogdemyndigheten (om du har skulder)
 • Polisen (om du begått brott eller det finns misstanke om brott) och
 • Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll).

Skulder hos Kronofogden eller andra anmärkningar

Du kan få nej på din ansökan om du

 • inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter
 • inte har betalat underhållsbidrag.

Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. Även om du har betalat dina skulder måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare. Anledningen är att du ska visa att du kan vara fortsatt skuldfri.

Längre väntetid efter brott
Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat. Ett fängelsestraff måste vara avtjänat, prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut och böter som du dömts till ska vara betalda innan du kan bli svensk medborgare

Särskild vård

Om du har dömts till särskild vård efter ett brott, tittar vi på vilket straff du normalt skulle få för det brottet.

Karenstider

Straff

Karenstid

Dagsböter 30–

Tidigast 1 år efter brottet. Om du t.ex. är dömd till 50 dagsböter kan karenstiden beräknas till 1,5 år.

Dagsböter 60–

Tidigast 2 år efter brottet.

Dagsböter 100–

Tidigast 3 år efter brottet

Villkorlig dom

Tidigast 3 år efter det att domen vunnit laga kraft (börjat gälla). Om du samtidigt dömts till fängelse eller dagsböter blir karenstiden längre.

Skyddstillsyn

Tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Om du samtidigt dömts till fängelse eller dagsböter blir karenstiden längre.

Fängelse 1 månad

Tidigast 4 år efter brottet

Fängelse 4 månader

Tidigast 5 år efter brottet

Fängelse 8 månader

Tidigast 6 år efter brottet

Fängelse 1 år

Tidigast 7 år efter brottet

Fängelse 2 år

Tidigast 8 år efter avtjänat straff

Fängelse 4 år

Tidigast 9 år efter avtjänat straff

Fängelse 6 år

Tidigast 10 år efter avtjänat straff

Om du har begått brott flera gånger, kan karenstiden bli längre än i tabellen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?