Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om svenskt medborgarskap som nordisk medborgare

Om du har bott fem år i Sverige kan du oftast lämna in en anmälan i stället för en ansökan. Anmälan är ett enklare och billigare sätt att bli svensk medborgare. Testa på Medborgarskapsguiden vad som gäller för dig!

Lämna in en ansökan

Du fyller i din ansökan på webben.

Kontrol­lera att du uppfyller kraven innan du ansöker

När du skickar in en ansökan om svenskt medborgarskap granskar Migrationsverket ifall du uppfyller alla krav. Om du inte uppfyller kraven när ansökan kommer in riskerar du att få ett avslag. Du får då lämna in en ny ansökan när kraven är uppfyllda och betala en ny ansökningsavgift.

Krav för att bli svensk medborgare

Testa om du uppfyller kraven innan du ansöker om svenskt medborgarskap

Du kan ta med dina barn i din ansökan

Om du har ogifta barn under 18 år som är bosatta i Sverige kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig om du har

  • ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • gemensam vårdnad med den andra föräldern och hon eller han lämnar sitt samtycke.

Du behöver inte lämna in särskilda ansökningar för barnen, utan du ska ta med dem på din blankett. Du behöver inte betala avgift för barnen, men du behöver skicka in:

  • vårdnadsbeslut om du har ensam vårdnad om barnen och barnen inte är födda i Sverige.

Du som får barn under handläggningstiden
Om du under handläggningstiden får barn som du vill ska bli svensk medborgare tillsammans med dig, ska du och barnets andra vårdnadshavare meddela Migrationsverket om det genom ett brev som ni båda undertecknat.

Efter beslut

Migrationsverket skickar beslutet till din folkbokföringsadress. Om du har blivit svensk medborgare meddelar vi även Skatteverket om beslutet. Vi kommer då också att spärra ditt uppehållstillståndskort, vilket betyder att kortet är ogiltigt och inte längre kan användas vid resa. Du ska inte skicka in ditt uppehållstillståndskort till Migrationsverket. Du kan själv makulera ditt kort genom att klippa sönder det.

Om du har barn som har blivit svenska medborgare tillsammans med dig och som också har uppehållstillståndskort spärras även deras kort.

Svenskt pass

Om du har blivit svensk medborgare kan du ansöka om ett svenskt pass. Ansökan om svenskt pass görs hos polisen.

Om du befinner sig utomlands och vill ansöka om svenskt pass kan du göra det på en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?