Migrationsverket logotyp

Anmälan om svenskt medborgarskap för nordiska medborgare mellan 18 och 21 år

Du som är nordisk medborgare och har fyllt 18 men inte 21 år, kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap. Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut i dessa ärenden.

Du kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap om du

  • är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
  • är mellan 18 och 21 år
  • har uppfyllt kraven för hemvist (har bott i Sverige sedan den dag du fyllde 13 år).

Samtliga krav måste vara uppfyllda när anmälan lämnas in.

Om du har barn

Dina ogifta barn under 18 år som bor i Sverige blir svenska medborgare samtidigt som du om

  • du har ensam vårdnad om barnet eller barnen eller
  • du har vårdnaden gemensamt med den andra föräldern och hon eller han är svensk medborgare eller
  • den andra föräldern blir svensk medborgare samtidigt som du.

Lämna in en anmälan

Du fyller i blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18 men inte 21 år, nummer 315011.

Anmälan om svenskt medborgarskap för den som har fyllt 18 men inte 21 år, blankett nummer 315011PDF

Det här ska du skicka med

  • personbevis (inte äldre än två månader) från Skatteverket för dig och dina barn som bor i Sverige. Personbeviset heter Ansökan om svenskt medborgarskap
  • kvitto på att du betalt anmälningsavgiften eller dokument som styrker att du betalat via till exempel internet.

Alla kopior ska vara bestyrkta.

Du hittar information om var du ska skicka anmälan på länsstyrelsernas webbplatser.

Kontaktuppgifter och länkar till alla länsstyrelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för beställning av personbevis)

När du skickar med originalhandlingar bör du skicka anmälan som rekommenderad post. Det kan du få hjälp med av ett postombud.

Skicka som rekommenderad postlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift

Din anmälan kostar 175 kronor. Hur du ska betala får du reda på om du kontaktar den länsstyrelse där du ska lämna din anmälan.

Efter beslut

Länsstyrelsen skickar hem beslutet till dig. Har du fått svenskt medborgarskap och vill ansöka om svenskt pass, ska du vända dig till polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?