Migrationsverket logotyp

2020-02-12

Du måste ha permanent uppehållstillstånd när du ansöker om svenskt medborgarskap

Den senaste tiden har många ansökningar om svenskt medborgarskap lämnats in av personer som inte uppfyller kravet på permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort. För att kunna bli svensk medborgare måste du uppfylla alla krav redan när ansökan lämnas in.

För att bli beviljad svenskt medborgarskap måste du uppfylla flera krav.

Du ska:

  • kunna styrka din identitet
  • ha fyllt 18 år
  • ha permanent uppehållstillstånd eller
  • uppehållsrätt eller uppehållskort (gäller dig som är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare)
  • ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid)
  • ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Den senaste tiden har många personer ansökt om svenskt medborgarskap trots att man inte uppfyller kravet på permanent uppehållstillstånd. För att en ansökan ska vara aktuell för handläggning måste alla krav vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Det betyder att ansökan från en person som inte uppfyller kraven kan komma att avslås.

Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Avgiften för ansökan om svenskt medborgarskap för en vuxen är 1 500 kronor.

Läs mer om vilka krav som gäller för dig som vill ansöka om svenskt medborgarskap

Läs mer om vad som gäller för dig som är EU/EES-medborgare