Hur gammal är du?

Vi frågar om detta eftersom det finns särskilda regler för dem som är lite yngre.

Vad har du för medborgarskap idag?

Vi frågar om detta eftersom det finns särskilda regler för medborgare i vissa länder.

Har du ett permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige?

Hjälptext

Har du upphållsrätt i Sverige?

Om du är EU/EES-medborgare kan du ansöka om medborgarskap om du har uppehållsrätt (eller permanent uppehållsrätt) i Sverige.

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare kan du också ansöka. Då måste du ha uppehållskort (eller permanent uppehållskort) i Sverige.

Hur länge har du varit bosatt i Sverige?

För att bli svensk medborgare måste du ha varit bosatt i Sverige en viss tid. Det kallas för hemvisttid. Det är inte säkert att du får räkna all din tid i Sverige. Läs igenom texten nedan för att se hur du ska räkna ut din hemvisttid.

Har du sökt asyl i Sverige?
Om du fick ja på din första ansökan får du räkna tiden från den dag du kom hit. Om du först fick nej och sedan lämnade in en ny ansökan, räknas tiden från den dag du fick ja.

Sökte du ditt uppehållstillstånd från ditt hemland?
Om du hade permanent uppehållstillstånd (PUT) eller uppehållstillstånd för bosättning (UT) redan när du kom till Sverige, får du räkna tiden från den dag du kom hit.

Har du haft tillstånd för besök eller studier i Sverige?
Om du har haft ett tidsbegränsat tillstånd för besök eller studier, så får du inte räkna med den tiden.

Har du levt under en annan identitet än din riktiga här i Sverige?
Du får inte räkna med den tiden.

Har du varit utomlands?
Kortare besök utomlands, till exempel semester, påverkar inte din hemvisttid. Det gäller även andra resor utomlands så länge du inte har flyttat från Sverige.

Har du varit bosatt i ett annat land?
Du får bara räkna med tiden från den dag du kommer tillbaka till Sverige.

Har du ett pass eller nationellt id-kort från ditt hemland som visar vem du är?

Passet eller identitetskortet måste vara från en myndighet i ditt hemland, ha bra kvalitet och inte vara för enkelt utformat. Det ska finnas ett foto på dokumentet och vi ska lätt kunna se att det är du på fotot. Det får inte råda någon tvekan om att dokumentet är äkta och utfärdat på rätt sätt. Det finns särskilda regler för pass och andra identitetsdokument från ditt hemland som kan påverka när du kan bli svensk medborgare. Kontrollera därför om dina id-handlingar uppfyller Migrationsverkets krav.

Har du någon annan typ av id-handling som visar vem du är?

Identitetshandlingen måste vara från en myndighet i ditt hemland, ha bra kvalitet och inte vara för enkelt utformat. Det ska finnas ett foto på dokumentet och vi ska lätt kunna se att det är du på fotot. Det får inte råda någon tvekan om att dokumentet är äkta och utfärdat på rätt sätt.

När du får svenskt medborgarskap måste vi vara helt säkra på vem du är. Vi godkänner inte körkort, födelseintyg, dopattest eller vigselbevis om det är den enda handling du kan visa upp.

Kan en nära anhörig som är svensk medborgare styrka din identitet?

Med nära anhörig menas föräldrar samt vuxna barn och vuxna syskon. Din make/maka kan också styrka din identitet om ni bodde tillsammans i minst två år innan du kom till Sverige.

Den som är anhörig måste själv ha styrkt sin identitet när han/hon blev svensk medborgare. När ni kom till Sverige måste ni ha lämnat uppgifter om varandra som stämmer överens.

Har du dömts till böter, fängelse eller annat straff?

Som straff räknas dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse eller särskild vård.

Anser du att du har uppfyllt kraven på hur lång tid som måste gå efter att du dömts till straff?

Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.

Ett fängelsestraff måste vara avtjänat, prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut och böter som du har dömts till ska vara betalda innan du kan bli svensk medborgare.

Om du har dömts till särskild vård efter ett brott, tittar vi på vilket straff du normalt skulle få för det brottet.

Hela listan med karenstider hittar du här

Har du (eller har du haft) skulder som gått vidare till Kronofogden?

Du kan få nej på din ansökan om du

  • inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter
  • inte har betalat underhållsbidrag.

Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare.

Har det gått två år sedan du betalade dina skulder hos Kronofogden?

När du har ansökt om medborgarskap tittar vi på hur vi tror att du kommer att sköta dig i framtiden. Även om du har betalat dina skulder måste det därför gå en viss tid (cirka två år) innan du kan bli svensk medborgare.

Har du de senaste fem åren varit dömd till fängelse eller annat frihetsberövande straff?

Med frihetsstraff menas fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsfängelse och rättspsykiatrisk vård.

När fyllde du 15 år?

Hade du redan kommit till Sverige när du fyllde 15 år? I så fall gäller särskilda regler.

När fyllde du 13 år?

Hade du redan kommit till Sverige när du fyllde 13 år? I så fall gäller särskilda regler.

Är du gift eller sambo med en svensk medborgare?

Om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare sedan minst två år tillbaka, kan du söka svenskt medborgarskap redan efter tre år i Sverige. Det räcker inte med att ni är gifta – ni måste också bo tillsammans.

Har du flyktingförklaring, resedokument eller uppehållstillstånd som flykting?

För att betraktas som flykting måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt utlänningslagens 4 kap 1§ eller motsvarande paragrafer i den gamla utlänningslagen. Det räcker inte med att du har valts ut inom ramen för flyktingkvoten.

Har du och din partner bott tillsammans mer än två år?

Hjälptext

Är din partner svensk medborgare sedan han/hon föddes?

Hjälptext

Har din partner varit svensk medborgare i mer än två år?

Hjälptext

Har du bott i Sverige i minst åtta år utan uppehåll?

Du har svarat att du inte har några id-handlingar som visar vem du är. Men du har bott i Sverige i minst åtta år och i så fall finns det en möjlighet att vi kan göra ett undantag från kravet på att du ska kunna styrka din identitet. Men för det krävs att

  • du har bott i Sverige i minst åtta år
  • uppgifterna om din identitet är trovärdiga
  • du saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka din identitet.

Har du levt under samma identitet under alla år i Sverige?

Hjälptext

Saknar du möjlighet att skaffa dokument som visar vem du är?

Hjälptext

Under 18 år

Det vanligaste är att ett barn under 18 år blir svensk medborgare i samband med att en förälder ansöker om svenskt medborgarskap. Då behövs ingen separat ansökan för barnet, det omfattas av förälderns ansökan.

Om föräldern blir svensk medborgare blir också barnet det under förutsättningen att föräldern är vårdnadshavare för barnet. Om den andra förälden också är vårdnadshavare krävs ett samtycke från denna.

Naturligtvis kan även en separat ansökan lämnas in för ett barn. I dagsläget kan medborgarskapsguiden tyvärr inte ge svar på de regler som gäller i så fall. Vi hänvisar i stället till våra vanliga sidor med information om svenskt medborgarskap för barn.

Tyvärr, du verkar inte uppfylla kraven på svenskt medborgarskap!

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du INTE klara kraven för att bli medborgare i Sverige.

Du uppfyller inte följande krav

Text

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du klara kraven för att bli medborgare i Sverige.

Vill du veta mer om hur du lämnar in en ansökan, vilken blankett du ska använda och vad det kostar? Här finns mer information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap.

Du verkar uppfylla kraven på svenskt medborgarskap!

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du uppfylla kraven på svensk medborgare genom anmälan. Det är ett lite enklare sätt att bli svensk medborgare.

Läs mer på vår sida med information för unga vuxna från de nordiska länderna.

Du verkar uppfylla kraven på svenskt medborgarskap!

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du uppfylla kraven på att bli svensk medborgare genom anmälan. Det är ett lite enklare sätt att bli svensk medborgare.

Läs mer på vår sida med information för medborgare i de nordiska länderna.

Du verkar uppfylla kraven på svenskt medborgarskap!

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du uppfylla kraven på att bli svensk medborgare genom anmälan. Det är ett lite enklare sätt att bli svensk medborgare.

Läs mer på vår sida med information om medborgarskap för unga vuxna som är statslösa.

Du verkar uppfylla kraven på svenskt medborgarskap!

Att döma av de svar som du har lämnat verkar du uppfylla kraven på att bli svensk medborgare genom anmälan. Det är ett lite enklare sätt att bli svensk medborgare.

Läs mer på vår sida med information om medborgarskap för unga vuxna.

OBS! Svaret är resultatet av en automatisk beräkning. Varje sökandes situation är individuell och guiden kan inte ta hänsyn till alla detaljer. Se därför svaret bara som en fingervisning – det är inte ett löfte om att din ansökan kommer att beviljas eller avslås.

Det finns särskilda regler för pass och andra identitetsdokument från ditt hemland som kan påverka när du kan bli svensk medborgare. Kontrollera därför om dina id-handlingar uppfyller Migrationsverkets krav.

Identitetsdokument som Migrationsverket godkänner

Sidan senast uppdaterad: