Migrationsverket logotyp

2020-12-23

Information med anledning av inreseförbud

För att kunna söka uppehållsstatus i Sverige behöver du ha bosatt dig i Sverige senast 31 december 2020. Om du inte har praktisk möjlighet att bosätta dig i landet innan dess kommer du inte att kunna omfattas av utträdesavtalet och därmed inte heller få uppehållsstatus. Detta gäller oavsett de reserestriktioner som den svenska regeringen beslutat om kopplat till att begränsa spridningen av covid-19. Lagstiftningens tidsgränser är absoluta och Migrationsverket har ingen rätt att ge dispens eller ta hänsyn till ändrade omständigheter. Du får då istället söka uppehållstillstånd från ditt hemland och flytta till Sverige efter att du fått ditt/ett beslut. I vissa fall kan undantag för familjemedlemmar göras. Dessa kan komma till Sverige senare.

Ifall du är bosatt i Sverige senast 31 december 2020 men tillfälligt befinner dig utanför landets gränser och är förhindrad att resa till Sverige på grund av inreseförbudet kan du ändå ansöka om uppehållsstatus.

Läs mer om det tillfälliga inreseförbudet för brittiska medborgare på Polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster