Risk för längre handläggningstid om du väntar med att ansöka om uppehållsstatus

Du som är brittisk medborgare och som fortsättningsvis vill vistas i Sverige trots att Storbritannien har lämnat EU måste ansöka om uppehållsstatus. Det gäller även dina familjemedlemmar. Halvvägs in i ansökningsperioden är det fortfarande många som inte har skickat in sin ansökan.

I och med att Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020 behöver du som är brittisk medborgare och dina familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus för att få fortsätta vistas i Sverige. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast 30 september 2021, då tidsfristen för ansökan om uppehållsstatus går ut. Däremot finns det skäl att ansöka om uppehållsstatus i god tid innan dess.

För att undvika långa handläggningstider mot slutet av ansökningsperioden, är det bra om så många som möjligt redan nu ser över sina möjligheter att ansöka i god tid. Det kan vara bra för dig som behöver din uppehållsstatus för något särskilt tillfälle, exempelvis vid ansökan till studier.

Migrationsverkets handläggningstid påverkas till stor del av om de ansökningar som kommer in är kompletta eller inte. Hittills har Migrationsverket fått in många ansökningar som saknar de handlingar som krävs. Det snabbaste sättet för dig att få svar på din ansökan är därför att noga se över kraven för ansökan och skicka in en digital och komplett ansökan, så snart du kan.

Läs mer om vad du behöver skicka med din ansökan om uppehållsstatus