Ansökningsperioden för uppehållsstatus har förlängts till 31 december 2021

Du som är brittisk medborgare eller familjemedlem till brittisk medborgare får ytterligare tre månader på dig att ansöka om uppehållsstatus. Den svenska regeringen har fattat beslut om att ansökningsperioden ska hållas öppen året ut.

Skälet till beslutet om förlängd ansökningsperiod är att regeringen bedömer att det kan finnas brittiska medborgare som både uppfyller villkoren för uppehållsstatus och vill stanna i Sverige men som av olika anledningar ännu inte lämnat in en ansökan.

Beslutet innebär att du som är brittisk medborgare eller familjemedlem till brittisk medborgare kan ansöka om uppehållsstatus till och med den 31 december 2021. Det innebär också att du har rätt att fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige året ut även om du inte har för avsikt att ansöka om uppehållsstatus.

Trots att tidsramen för ansökan har utökats så rekommenderar Migrationsverket dig som ännu inte har ansökt om uppehållsstatus att inte vänta längre än nödvändigt med att göra din ansökan, det gäller särskilt i de fall ett beslut om uppehållsstatus behövs till en viss tidpunkt.

Du som är brittisk medborgare och har permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap har också rätt att ansöka om uppehållsstatus men behöver inte göra det eftersom du redan har legaliserat din vistelse i landet. Om du inte har säkrat rätten att vistas varaktigt i Sverige på något av dessa sätt behöver du ansöka om uppehållsstatus om du vill fortsätta bo, arbeta och studera i Sverige efter den 31 december 2021.