Migrationsverket inför nya regler för bättre kontroll av pass och ID-kort

Från 1 november kan du som ansöker om uppehållstillstånd behöva visa upp ditt pass eller nationella ID-kort vid ett personligt besök innan Migrationsverket fattar beslut.

Den 1 november inför Migrationsverket nya rutiner för bättre kontroll av pass. De nya rutinerna innebär att du som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige kan behöva besöka Migrationsverket eller en ambassad/generalkonsulat personligen för att visa upp ditt pass eller nationella ID-kort.

Uppehållstillstånd för medborgare i EU/EES

De nya rutinerna gäller dig som är medborgare i EU/EES eller Schweiz och ansöker om uppehållstillstånd för att leva med en familjemedlem i Sverige. Du kan välja om du vill legitimera dig med ett pass eller ett nationellt ID-kort när du ansöker om uppehållstillstånd. Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd och använder ett pass eller ID-kort som du har visat upp tidigare behöver du inte visa det igen.

Uppehållstillstånd för varaktigt bosatt

Du som har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land, och som vill ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta, studera eller leva på egna medel i Sverige måste visa upp ditt pass före Migrationsverket fattar beslut. Detsamma gäller dina medsökande familjemedlemmar.

Den fria rörligheten påverkas inte

De nya rutinerna påverkar inte dig som använder dig av din fria rörlighet och ansöker om uppehållskort, permanent uppehållskort eller permanent uppehållsrätt. De påverkar inte heller dig som ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Vi kontaktar dig om vi vill se ditt pass eller ID-kort

Om Migrationsverket vill se ditt pass eller ID-kort kommer vi att kontakta dig med information om hur du bokar tid för att visa upp ditt pass eller ID-kort. Du ska inte skicka in ditt pass eller ID-kort.