Uppehållstillstånd i Sverige för någon med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land

Personer som har bott i minst fem år i ett EU-land med uppehållstillstånd kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det landet. Den som får ställning som varaktigt bosatt får ett särskilt EG/EU-uppehållstillstånd som innebär att personen har vissa rättigheter som liknar de som en EU-medborgare har. Det ger personen större möjligheter att flytta till ett annat EU-land för att till exempel arbeta, studera, starta eget företag eller leva på sin pension.

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett EU-land kan du flytta till Sverige för att arbeta, studera eller leva på egna medel som till exempel en pension från hemlandet. Om du vill stanna i Sverige längre tid än tre månader, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Läs mer om kraven för svenskt uppehållstillstånd

Varaktigt bosatt i Sverige

Om du sedan tidigare har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och nu uppfyller kraven för ställning som varaktigt bosatt i Sverige kan du ansöka om att flytta ställning som varaktigt bosatt från ett annat land till Sverige. Kontakta Migrationsverket om du har frågor om hur du går tillväga för att ansöka om att flytta din ställning som varaktigt bosatt.

Vem kan få ställ­ning som varak­tigt bosatt i EU?

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du ha bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd. Du ska också kunna försörja dig. För att få ställningen ska du ansöka om ett särskilt EU-uppehållstillstånd. Vänd dig till det aktuella landets migrationsmyndighet för information om hur du ansöker.

Observera att Danmark och Irland inte omfattas av reglerna för ställning som varaktigt bosatt. Du kan därför inte ansöka om ställning som varaktigt bosatt i dessa två länder.

Länder som omfattas av direktivet om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du har fått ställning som varaktigt bosatt ska det på ditt uppehållstillståndskort stå

Belgien:
Résident de longue durée – CE eller
EG – langdurig ingezetene

Bulgarien:
дългосрочно пребиваващ в ЕC

Cypern:
Long term resident – EC

Estland:
Pikaajaline elanik – EÜ

Finland:
P EY 2003/109 EY eller
P EG 2003/109 EG

Grekland:
επί μακρόν διαμένων – ΕΚ

Frankrike:
Carte de résident de longue durée – CE (före 20 juni 2011)
Carte de résident de longue durée – Communauté Européenne (efter 20 juni 2011)

Italien:
Soggiornante di lungo periodo – UE eller Soggiornante di lungo periodo – CE

Kroatien:
Osoba s dugotrajnim boravištem – EZ

Lettland:
Pastāvīgī dzīvojosa persona – ES

Litauen:
Ilgalaikis gyventojas – EB eller
Leidimas nuolat gyventi ilgalaikis gyventojas ES

Luxemburg:
Resident de longue duree – UE

Malta:
Residenti għat-tul – KE

Nederländerna:
EG – langdurig ingezetene

Polen:
Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Portugal:
Residente CE de longa duração

Rumänien:
Rezident pe termen lung – CE

Slovakien:
Osoba s dlhodobým pobytom – ES

Slovenien:
Rezident za daljši čas – ES

Spanien:
Residente de larga duración – UE eller
Residencia re larga du UE

Tjeckien:
Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – EU

Tyskland:
Daueraufenthalt – EG eller
Daueraufenthalt – EU

Ungern:
Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK

Österrike:
Daueraufenthalt – EG

En del länder använder sig också av det engelska uttrycket för ställning som varaktigt bosatt. Då står det Long term resident – EC på uppehållstill­ståndskortet. Observera att det kan förekomma ytterligare formuleringar än vad som framgår ovan.

Sidan senast uppdaterad: