Avgifter för varaktigt bosatta

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och ansöker om uppehållstillstånd i Sverige eller ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, betalar du avgift enligt nedan.

Uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annat EU-land

Avgift

Vuxna

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Ansökan om uppehållstillstånd för familj till den som är varaktigt bosatt i annat EU-land

Avgift

Vuxna

1 500 kr

Barn under 18 år

750 kr

Ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Avgift

Vuxna

1 000 kr

Barn under 18 år

500 kr

Du betalar avgift oavsett var du söker ditt tillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan. Du betalar samma summa när du förlänger ditt tillstånd som när du ansöker första gången.

Betala på ambassad eller generalkonsulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Förlängning

Du betalar avgiften via bankgiro. I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Om det gäller flera personer anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.

Migrationsverkets bankgironummer för ansökan om uppehållstillstånd för personer som har ställning som varaktigt bosatta i ett annat EU-land samt ansökningar om ställning som varaktigt bosatt i Sverige är 5223-7005. Samma bankgiro gäller för anhöriga till dem som söker eller redan har dessa tillstånd. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-kod är DABASESX (Danske Bank).

Skriv på din ansökningsblankett på vilket sätt och när du betalade avgiften.

Undantag

Följande personer behöver inte betala någon avgift:

  • familjemedlemmar till nordiska medborgare
  • EU-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd och deras familjemedlemmar
  • medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar.

Sidan senast uppdaterad: