Så ansöker du om uppehållstillstånd om du har ställning som varaktigt bosatt i EU

Om du har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och vill vistas längre tid än tre månader i Sverige, måste du ansöka om uppehållstillstånd.

Du får börja arbeta eller studera direkt efter att du har kommit till Sverige. Du behöver inte vänta på att du får ditt beslut om uppehållstillstånd. Däremot måste du lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket och du kan behöva registrera ditt företag hos Bolagsverket innan du börjar driva ett eget företag. Du som studerar får arbeta vid sidan av dina studier utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

Läs mer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, 136011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

För att få ansökan prövad betalar du en ansökningsavgift.

Ansökan om uppehållstillstånd för personer med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, blankett 136011 Pdf, 752.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adresser och öppettider

Migrationsverkets postadresser

Avgifter för uppehållstillstånd

När du ansöker ska du skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
 • en kopia av ditt uppehållstillståndskort som visar att du har EG/EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta i ett annat EU-land.

Om du är arbets­ta­gare ska du också skicka med

Anställningsintyg för personer med ställning som varaktigt bosatta i annan EU-stat, blankett 227021 (fylls i av arbetsgivaren i Sverige) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilka uppgifter anställningsintyget ska innehålla

Om du har eget företag ska du också skicka med

 • F-skattsedel och registreringsbevis från Bolagsverket
 • den senaste momsredovisningen (om ditt företag är skyldigt att redovisa moms)
 • bevis på att du driver verksamhet, till exempel fakturor till kunder, kvitton på inköpt material och hyreskontrakt för verksamhetens lokaler.

Om du har köpt en verksamhet i Sverige ska du dessutom skicka med

 • överlåtelseavtal
 • den senaste årsredovisningen.

Om du ska studera ska du också skicka med

 • antagningsbevis till en utbildning på lägst gymnasienivå. Observera att du inte kan få uppehållstillstånd för undervisning i svenska för invandrare (SFI)
 • intyg som visar att du omfattas av socialförsäkringssystemet i ditt förra hemland. Intyget ska utfärdas av myndigheterna i ditt hemland och av det ska framgå att du omfattas av ett annat EU-lands socialförsäkringssystem. Om du inte kan få ett sådant intyg måste du teckna en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller under tiden du är i Sverige
 • en försäkran om att du har tillräckligt med pengar för din försörjning.

Om du är pensionär eller har till­räck­liga medel ska du också skicka med

 • dokument som visar hur du försörjer dig, till exempel pensionsbesked eller kontoutdrag över banktillgångar
 • handling som visar din boendekostnad.

Om du till­han­da­håller eller är motta­gare av tjänst ska du också skicka med

 • ett intyg, avtal eller något liknande där det framgår vilket slags tjänst det är och hur lång tid du kommer att erbjuda eller få den. Dokumentet ska vara skrivet och undertecknat av den som tar emot tjänsten eller erbjuder tjänsten.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot din ansökan

Du ska visa upp ditt pass

Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du kommer att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck samtidigt som passet kontrolleras. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto och dina fingeravtryck.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Migrationsverkets adresser och öppettider

När beslutet är klart skickas det hem till din adress i Sverige.

Läs mer om vad som händer efter beslut

Sidan senast uppdaterad: