Varaktigt bosatt i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige utan avbrott i fem år kan du få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Ställning som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Varaktigt bosatt är en rättslig ställning och det är inte samma sak som uppehållstillstånd. Om du söker ställning som varaktigt bosatt i Sverige prövar Migrationsverket endast om du kan få sådan ställning i Sverige. Vi prövar inte om du kan få uppehållstillstånd, exempelvis på grund av anknytning, studier eller arbete. Vi prövar inte heller om du kan få status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land.

Kontrollera noga om du uppfyller kraven innan du lämnar in en ansökan.

Krav för att få ställ­ning som varak­tigt bosatt

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du

  • ha bott i Sverige i fem år utan avbrott
  • ha haft uppehållstillstånd, eller på annan grund varit lagligen bosatt, i Sverige de senaste fem åren
  • kunna försörja dig och din familj.

Om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan du räkna tiden från den dag då du lämnade in din ansökan om asyl eller om ansökan om ny prövning.

Om du har haft uppehållstillstånd i Sverige för till exempel studier som inte är på forskarnivå eller för besök får du inte räkna med den tiden. Det beror på att man inte får den typen av tillstånd för att bosätta sig i Sverige, utan för en begränsad tid. Däremot kan till exempel uppehållstillståndstid för arbete, forskning och doktorandstudier, eller vistelse i Sverige med uppehållsrätt räknas med. 

Du som fått uppehållstillstånd i Sverige som övrigt skyddsbehövande kan inte få ställning som varaktigt bosatt.

Kravet på att du ska kunna försörja dig och din familj innebär att du ska ha en långsiktig försörjningsförmåga. Det räcker inte att ha en tillfällig arbetsinkomst eller tillräckliga tillgångar vid ansökningstillfället. Du måste visa att du kan försörja dig och din familj nu och framåt i tiden med inkomst av varaktig karaktär.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, 138011, och skickar in den till Migrationsverket. Observera att alla, även medföljande make/maka/sambo eller barn, måste lämna in en egen ansökan. Varje person som ansöker om ställning som varaktigt bosatt i Sverige prövas individuellt. 

Ansökan om ställning som varaktigt bosatt i Sverige, blankett 138011 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets postadresser

Det här ska du skicka med din ansökan

  • kopior av ditt pass som visar personuppgifter, namnteckning, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
  • dokument som visar hur du försörjer dig och din familj. Det kan visas genom till exempel anställningsbevis och de senaste lönespecifikationerna, pensionsutbetalningar, kontoutdrag, inkomstuppgifter från Skatteverket eller uppgift om inkomst från eget företag
  • dokument som visar kostnad för ditt boende (till exempel hyresavtal, köpekontrakt och uppgifter om din månadskostnad för boendet).

Om ditt uppehållstillstånd snart slutar gälla

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som snart kommer att sluta gälla och du inte uppfyller kraven för att få ställning som varaktigt bosatt i Sverige, bör du i stället ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven kan du välja att samtidigt ansöka om både ställning som varaktigt bosatt i Sverige och förlängt uppehållstillstånd. Vi kommer då att pröva båda ansökningarna. Observera att du måste betala ansökningsavgift för båda ansökningarna.

Om du däremot ansöker om förlängt uppehållstillstånd efter att ditt nuvarande uppehållstillstånd har slutat gälla, kan det påverka möjligheten att få nytt uppehållstillstånd och din rätt att arbeta i Sverige. Det beror på att ansökan om ställning som varaktigt bosatt inte kan prövas som en ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Famil­je­med­lemmar som inte bott i Sverige i fem år

Dina familjemedlemmar får inte automatiskt ställning som varaktigt bosatta bara för att du får det. För att dina familjemedlemmar också ska få ställning som varaktigt bosatta måste de har vistats i Sverige i fem år. Det gäller varje familjemedlem, även barn. Det innebär att om du har barn som är under fem år så kommer barnet inte att uppfylla kraven för att få ställning som varaktigt bosatt.

Om du har familjemedlemmar som inte har vistats i Sverige i fem år och som vill bo tillsammans med dig i Sverige måste de ansöka om uppehållstillstånd som anhöriga till dig när deras nuvarande tillstånd går ut, oavsett vilket tillstånd de haft tidigare. För att din familj ska få uppehållstillstånd som anhöriga till dig måste du uppfylla ett försörjningskrav. Det betyder att du måste kunna visa att du kan försörja dig och din familj och ha en tillräckligt stor bostad för er att bo i.

Läs mer om försörjningskravet

Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd som anhörig till någon i Sverige

Om du inte ansöker om eller beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige kan dina familjemedlemmar fortsätta bo med dig i Sverige med det uppehållstillstånd de redan har som anhöriga till dig. Om det uppehållstillståndet behöver förlängas ser reglerna olika ut beroende på vilken typ av uppehållstillstånd du har.

Tillstånd för familj till någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Tillstånd för familj till arbetstagare, egen företagare eller doktorand

Tillstånd för familj till den som studerar

Förlänga uppehållstillstånd för tidigare asylsökande och deras familj

Om du får ställning som varaktigt bosatt får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto och dina fingeravtryck. Du måste boka tid först.

Om du inte redan har permanent uppehållstillstånd när du beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige kommer du även att få ett beslut om permanent uppehållstillstånd. Du behöver inte lämna in en särskild ansökan om permanent uppehållstillstånd när du ansöker om ställning som varaktigt bosatt. Om du beviljas både ställning som varaktigt bosatt och permanent uppehållstillstånd kommer du att få två kort, ett uppehållstillståndskort och ett EU-uppehållstillståndskort för varaktigt bosatta.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du planerar att flytta till ett annat EU-land är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller i just det landet. Det kan du göra genom att till exempel ta kontakt med det aktuella landets ambassad eller motsvarighet till Migrationsverket.

Om du beviljas ställning som varaktigt bosatt och inte redan har permanent uppehållstillstånd får du samtidigt ett beslut om permanent uppehållstillstånd.

Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige. Tänk på att du kan förlora din ställning som varaktigt bosatt i Sverige om du är borta från landet i sex år.

Om du inte får ställning som varaktigt bosatt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Länder som omfattas av direktivet om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Observera att EU-länderna Danmark och Irland inte omfattas av reglerna för ställning som varaktigt bosatt och att du därför inte har rätt att få uppehållstillstånd i de länderna för att du har ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: