Efter beslut för dig som har status som varaktigt bosatt i EU

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Som arbetstagare, egen företagare eller om du har tillräckliga medel för din försörjning kan du få tillstånd för högst fem år. Om du är studerande får du tillstånd för den tid som studierna gäller, dock för högst ett år i taget.

Om du ska fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut lämnar du in en ansökan om att förlänga ditt tillstånd. Du ska ansöka om förlängning innan ditt tidigare tillstånd går ut.

Läs mer om att förlänga ditt tillstånd

När du haft uppehållstillstånd i fem år kan du få status som varaktigt bosatt i Sverige. Om du uppfyller kraven för detta får du också permanent uppehållstillstånd. Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige. Tänk på att om du under längre perioder under tillståndstiden inte bott i Sverige kan det påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Du kan förlora din status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land om du är borta från det landet i sex år.

Läs mer om status som varaktigt bosatt i Sverige

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut.

Läs mer om vad som händer om du befinner dig i Sverige och Migrationsverket avslår din ansökan

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om sjukvård kontakta landstinget eller regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller studera.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om studiemedel CSN, Centrala studiestödsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om den svenska skolan från Skolverket Om svenska skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar till webbsidor, där du kan studera och träna svenska finns på Digitala spårets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UR Nyanländlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en serie program om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Konsumentverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.