Tillstånd för familj till någon med ställning som varaktigt bosatt i EU

Om du får uppehållstillstånd i Sverige kan din familj få tillstånd för samma tid som du. Din familj får börja arbeta eller studera direkt efter att de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att du får beslut om uppehållstillstånd. Den som studerar får arbeta vid sidan av studierna utan att ansöka om ett särskilt arbetstillstånd.

Vilka familjemedlemmar kan följa med till Sverige?

  • Din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
  • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
  • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
  • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.

Så ansöker din familj

Varje familjemedlem, även barn, fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, nummer 136011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter senast tre månader efter inresan.

Ansökan om uppehållstillstånd för person med ställning som varaktigt bosatt i annan EU-stat och deras familjemedlemmar, blankett nummer 136011 (på svenska)PDF

Application for residence permit for persons who are long-term residents in another Member State and their family members, form number 137011 (på engelska)PDF

Hitta till oss

Hitta postadresser till oss

Om din familj är medborgare i ett land vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige ska de innan de kan resa till Sverige ansöka om visum vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i sitt hemland eller annat land utanför Sverige där de bor. Ansökan kommer att prövas i enlighet med viseringskodex. Det innebär bland annat att du kan få avslag om den myndighet som beslutar bedömer att du inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med din resa inte är det som du har uppgivit i din ansökan.

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Hitta närmaste ambassad på Swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din familj ska skicka med

  • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
  • födelsebevis eller annan handling som visar att ni är släkt (gäller alla barn och föräldrar till person över 21 år)
  • dokument som visar att personer över 21 år är beroende av föräldern eller barnet i Sverige för sin försörjning.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot ansökan

Om din familj får tillstånd för mer än tre månader får de ett uppehållstillståndskort. De ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck så att kortet kan tillverkas. När de ska besöka Migrationsverket för att bli fotograferade och lämna fingeravtryck måste de boka tid först.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Hitta till Migrationsverket

Boka tid för att besöka oss

Efter beslut

Beslutet skickas hem till er adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till er inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din familjs ansökan kan de överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är över 18 år och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.