Migrationsverket logotyp

Varaktigt bosatt i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och har bott i Sverige utan avbrott i fem år kan du få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Ställning som varaktigt bosatt innebär att du har vissa rättigheter som en EU-medborgare har och att du har större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Krav för att få ställning som varaktigt bosatt

För att få ställning som varaktigt bosatt ska du

  • ha bott i Sverige i fem år utan avbrott
  • ha haft uppehållstillstånd de senaste fem åren
  • kunnat försörja dig och din familj.

Om du har haft uppehållstillstånd i Sverige för till exempel studier eller för besök får du inte räkna med den tiden. Det beror på att man inte får den typen av tillstånd för att bosätta sig i Sverige, utan för en begränsad tid.

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige som övrigt skyddsbehövande kan inte få ställning som varaktigt bosatt.

Så ansöker du

Du fyller i blanketten Ansökan om ställning som varaktigt bosatt, nummer 138011, och skickar eller lämnar in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter.

Migrationsverkets postadresser

Ansökan om ställning som varaktigt bosatt, blankett nummer 138011PDF

Det här ska du skicka med din ansökan

  • kopia på giltig resehandling
  • dokument som visar hur du har försörjt dig och din familj under de senaste fem åren. Det kan du göra genom till exempel anställningsbevis, sammanställning av deklarerade inkomster, intyg om pension eller bevis på banktillgångar.

När vi tagit emot din ansökan

Om du får ställning som varaktigt bosatt får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara ditt foto och dina fingeravtryck. Du måste du boka tid först.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du planerar flytta att till ett annat EU-land är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller i just det landet. Det kan ju göra genom att till exempel ta kontakt med det aktuella landets ambassad eller motsvarighet till Migrationsverket.

Ditt permanenta uppehållstillstånd gäller så länge du är bosatt i Sverige. Tänk på att du kan förlora din ställning som varaktigt bosatt i Sverige om du är borta från landet i sex år.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om du inte får ställning som varaktigt bosatt kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Länder som omfattas av direktivet om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Observera att EU-länderna Danmark, Irland och Storbritannien inte omfattas av reglerna för ställning som varaktigt bosatt och att du därför inte har rätt att få uppehållstillstånd i de länderna för att du har ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?