Uppehållstillstånd för en förälder till ett ensamkommande barn i Sverige

Om en förälder som är medborgare i ett land utanför EU vill flytta till Sverige för att bo med sitt ogifta barn under 18 år behöver han eller hon uppehållstillstånd. För att föräldern ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att Migrationsverket ska kunna pröva om föräldern har rätt att flytta till Sverige ska barnet som bor i Sverige

  • vara ogift och under 18 år eller ha varit under 18 år när ansökan om skydd gjordes om ansökan om familjeåterförening görs inom tre månader efter att barnet har fått uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige
  • vara flykting eller alternativt skyddsbehövande
  • inte blivit svensk medborgare.

Särskilt ömmande omstän­dig­heter

Endast i undantagsfall kan en förälder få uppehållstillstånd för att flytta till ett barn som inte har asylskäl i Sverige men som har fått uppehållstillstånd för särskilt ömmande omständigheter.

Viktigt att tänka på innan en ansökan görs

När en förälder ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sitt barn i Sverige görs en individuell prövning. I ärenden som rör barn tar Migrationsverket hänsyn till barnens rätt att återförenas med sina föräldrar. Därför undersöker vi i handläggningen barnets möjlighet att återförenas med föräldern i det land föräldern befinner sig i.

Om föräldern redan är i Sverige

I vissa fall kan en ansökan göras ifrån Sverige. Det kan till exempel gälla en förälder som har uppehållstillstånd på andra grunder men nu i stället vill ansöka om uppehållstillstånd för att bo med barnet.

Läs mer om att lämna in en ansökan inifrån Sverige

Så ansöker du som förälder

För att ansöka fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument du ska bifoga.

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Du betalar avgiften när du lämnar in din ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Avgifter för uppehållstillstånd

När vi har tagit emot ansökan

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan kommer vi kontakta dig och be dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om dig själv och om din relation till barnet i Sverige.

Ditt barn kommer att få komma på intervju på Migrationsverket i Sverige tillsammans med den som är utsedd som vårdnadshavare i Sverige. Du kommer att få visa upp ditt pass och andra originalhandlingar som har bifogats till ansökan. Om du behöver ett uppehållstillståndskort kommer du också att få lämna fingeravtryck och ta foto till sitt uppehållstillståndskort.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du lämnade in din ansökan hos. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

Om Migra­tions­verket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migra­tions­verket beviljar din ansökan

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige ska du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa till Sverige utan visum

Svenska institutets webbplats om Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-21