Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste

Din familj bör vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven på försörjning och bostad.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som inkomst räknas till exempel

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Din inkomst efter skatt måste vara så stor att du, efter att hyran är betalad varje månad, har en viss summa kvar som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon och försäkringar för alla i hushållet.

För 2024 är summan du måste ha kvar efter att hyran är betalad:

Handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller inkomstkraven

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum. Detta innebär att bostadskravet är uppfyllt om en familj på två vuxna och två barn har en lägenhet som består av två rum och kök. Det finns inga krav på hur stor (antal kvadratmeter) en bostad ska vara, men rummen måste vara avsedda för boende.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Handlingar du kan bifoga för att visa att du uppfyller bostadskraven

Undantag från försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte när