Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Migrationsverket prövar om försörjnings- och bostadskravet är uppfyllt direkt när ansökan kommer in. Om du som bor i Sverige inte har tillräckligt hög inkomst eller tillräckligt stor bostad bör din familjemedlem inte ansöka om uppehållstillstånd, utan avvakta tills dess att du uppfyller kraven.

Om ni lämnar in nya uppgifter kring försörjningskravet efter att beslut har fattats, kan Migrationsverket inte ompröva beslutet. Beslutet kan däremot överklagas till migrationsdomstolen, men det innebär att väntetiden blir mycket lång. Den som ska flytta till dig bör därför vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven.

Din försörj­ning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på.

Din inkomst

Hur stor din inkomst måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2020 är normalbeloppet

Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en förmögenhet som du och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst fem år.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa din inkomst

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Mer information om vilka handlingar du kan bifoga för att visa att du har en bostad

Undantag från försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad gäller inte om

Detta gäller endast om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till. Du och dina familjemedlemmar ska ha bott tillsammans utomlands under en längre tid och anses ha en väl etablerad relation.

För familjer med svenska barn, där hela familjen tillsammans ska flytta till Sverige gäller inte försörjningskravet om ingen i familjen ännu flyttat till Sverige. Försörjningskravet gäller inte heller om du är svensk medborgare och du tillsammans med barnen flyttat till Sverige innan din partner ansöker om att få flytta till er. Om du däremot har flyttat till Sverige, medan barnen och den sökande bor kvar utomlands, måste du som bor i Sverige uppfylla försörjningskravet.