Vanliga frågor och svar om försörj­nings­kravet

Kravet på försörjning och bostad innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och att ni har en bostad av tillräcklig storlek.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Kravet på försörjning och bostad gäller i de flesta fall. Undantag görs bland annat om personen i Sverige är ett barn och som huvudregel när familjemedlemmar till flyktingar eller alternativt skyddsbehövande ansöker inom tre månader efter att personen i Sverige har fått uppehållstillstånd.

Du måste kunna försörja dig själv och din familj.

Du kan till exempel visa detta med ett anställningsbevis och en lönespecifikation.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Det beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2020 är normalbeloppet

  • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 654 kronor för barn till och med 6 år
  • 3 055 kronor för barn 7 år eller äldre.

För två vuxna utan barn ska det finnas minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo med er krävs fler sovrum. Två barn kan dela sovrum.

Ja, om du kan uppvisa ett hyresavtal.

Migrationsverket kommer att kontrollera att du kan försörja dig själv och dina familjemedlemmar och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i när ansökan kommer in. Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige. Om du inte uppfyller kraven kommer din familj att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

En del ansökningar kommer att behöva kompletteras när ditt ärende ska prövas. Om du har fast anställning och långvarigt bostadskontrakt vid ansökningstillfället så behöver du normalt inte komplettera.

Försörjningskravet ska vara uppfyllt när Migrationsverket bedömer ansökan om uppehållstillstånd. Kravet på försörjning innebär att din inkomst både ska vara tillräckligt hög och varaktig. Som huvudregel är en inkomst varaktig om den sträcker sig över ett år från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.

Du som befinner dig i Sverige och är flykting eller alternativt skyddsbehövande kan vara undantagen försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått ditt uppehållstillstånd. Det gäller bara om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

Barn under 18 år vars föräldrar ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dem behöver heller inte visa att de kan försörja sig.

Försörjningskravet gäller inte heller om ett beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.

Som utgångspunkt gäller samma regler för kvotflyktingar som för andra personer med flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus, bland annat att undantag görs om familjemedlemmarna ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att kvotflyktingen har fått sitt uppehållstillstånd.

Ja. Kravet på försörjning gäller även svenska medborgare oavsett om relationen är ny eller väl etablerad.

Nej, de nya reglerna gäller inte anhöriga till EU- eller EES-medborgare, som ansöker om uppehållskort.

Nej. Det finns inga krav på försörjning vid ansökan om förlängning av tillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-25