Migrationsverket logotyp

Blanketter för uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd för att bo med en anhörig i Sverige är via webbansökan.

Om du inte kan göra en webbansökan använder du någon av blanketterna nedan. Blanketterna är pdf-filer och öppnas i ett nytt fönster. Du kan fylla i blanketterna i din dator och sedan skriva ut dem för underskrift. Om du inte har tillgång till skrivare finns det ofta möjlighet att skriva ut på biblioteket eller medborgarkontoret. Glöm inte att skriva under med din namnteckning innan du lämnar in den.

Observera att i vissa webbläsare går det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med ett pdf-program, t.ex. Acrobat Reader. Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare. Om du öppnar blanketterna i senaste versionen av Acrobat Reader kan du också spara den ifyllda blanketten.

 • Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige (försörjningskrav)

  Blankett T87F


  Frågor till den som är förälder till ett barn som har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Om föräldern omfattas av försörjningskrav. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF

 • Uppehållstillstånd för bosättning

  Blankett 160011
  Engelsk blankett 161011


  Om du inte kan ansöka på webben ska du använda denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd för att bosätta dig i Sverige. Du kan också använda blanketten om du vill ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Du som är EU/EES-medborgare och vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en svensk medborgare eller en annan person som är bosatt i Sverige ska också använda denna blankett. (Obs! För övriga EU/EES-medborgare, anhöriga till schweizare samt varaktigt bosatta och deras anhöriga finns särskilda blanketter.)SvenskaPDF
  EngelskaPDF

 • Uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

  Blankett 162011
  Engelsk blankett 163011


  Om du inte kan ansöka på webben ska du använda denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd för ett barn under 18 år för att bosätta sig i Sverige. Du kan också använda blanketten om du vill ansöka om förlängning av uppehållstillståndet. Om barnet är EU/EES-medborgare och vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en svensk medborgare eller en annan person som är bosatt i Sverige ska också denna blankett användas. (Obs! För övriga EU/EES-medborgare, anhöriga till schweizare samt varaktigt bosatta och deras anhöriga finns särskilda blanketter.)SvenskaPDF
  EngelskaPDF

 • Application for residence permit for a child under the age of 18 who has been, or will be, adopted. Adoption that is not negotiated by a Swedish adoption organisation

  Blankett 171011W (Bara på engelska)

  Ska bara användas av den som ansöker om uppehållstillstånd på webben för barn under 18 år som har blivit eller ska adopteras.EngelskaPDF
 • Familjeuppgifter – bilaga till din ansökan

  Blankett 238011
  Engelsk blankett 239011


  På denna blankett ska du ange dina (den sökandes) föräldrar, make/maka/sambo, barn och syskon. Den här blanketten krävs inte när du ansöker om Schengenvisering.SvenskaPDF   
  EngelskaPDF

 • Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn

  Blankett T85

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid etablerade förhållanden. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär för etablerade förhållanden och medföljande barn (F)

  Blankett T85F

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid etablerade förhållanden. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär hushållsgemenskap

  Blankett T82

  Frågor till referenspersonen i Sverige när en sökande bosatt i utlandet anger beroendeförhållande till denne. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev!SvenskaPDF
 • Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

  Blankett T82F

  Frågor till referenspersonen i Sverige när en sökande bosatt i utlandet anger beroendeförhållande till denne. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev!SvenskaPDF
 • Frågeformulär om försörjning och bostad

  Blankett T104

  Frågor till den som är anhörig i Sverige och som kan komma att omfattas av försörjningskravet när en person har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. Ska bara fyllas i av den som har fått en uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF
 • Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

  Blankett T87

  Besvaras av den som har minderåriga barn i utlandet som har ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. OBS! Fylls bara i av den som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det. Skicka inte in blanketten innan du har fått vårt brev! SvenskaPDF  
 • Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

  Blankett T77

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid nyetablerade förhållanden. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF    
 • Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

  Blankett T77F

  Besvaras av den som är partner i Sverige till en person som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Används vid nyetablerade förhållanden. Gäller bara den som kan komma att omfattas av försörjningskravet. OBS! Ska bara fyllas i av personer som har fått uppmaning av Migrationsverket att göra det.SvenskaPDF    
 • Försäkran om samlevnad för gifta och sambo

  Blankett 228011

  Fylls i av dig som är bosatt i Sverige och är gift eller sambo med en person som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig.SvenskaPDF
 • Försäkran om samlevnad för gifta och sambo (F)

  Blankett 228011F

  Fylls i av dig som är bosatt i Sverige och är gift eller sambo med en person som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig. Gäller bara dig som kan komma att omfattas av försörjningskravet.SvenskaPDF
 • Försäkran om samlevnad vid förlängning av uppehållstillstånd

  Blankett 242011B
  Engelsk blankett 243011B


  Du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd ska fylla i denna försäkran tillsammans med din make, maka, sambo eller registrerad partner. Detta för att redovisa om ni fortfarande lever tillsammans. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Observera att ni ska underteckna den båda två! Du ska sedan skicka med den i din ansökan.SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

 • Försäkran om samlevnad – Bilaga till webbansökan om förlängt uppehållstillstånd

  Blankett 242011W
  Engelsk blankett 243011W


  Ska bara användas av den som ansöker om förlängt uppehållstillstånd på webben.SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

 • Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar

  Blankett 146011
  Engelsk blankett 146011_en


  SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

 • Uppehållstillstånd för person med status som varaktigt bosatt i annan EU-stat

  Blankett 136011
  Engelsk blankett 136011_en


  För dig som har status som varaktigt bosatt (enligt direktiv 2003/109/EG) i en annan EU-stat och dina familjemedlemmar.SvenskaPDF  
  EngelskaPDF

 • Uppehållstillstånd vid adoption som förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation

  Blankett 1744

  Använd denna blankett för att söka uppehållstillstånd för ett barn under 18 år, som ska adopteras eller har adopterats, och där adoptionen förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation.SvenskaPDF
 • Uppehållstillstånd vid adoption som inte förmedlas genom en svensk adoptionsorganisation

  Blankett 170011
  Engelsk blankett 171011


  Använd denna blankett för att ansöka om uppehållstillstånd för ett barn som inte fyllt 18 år, som ska adopteras eller har adopterats, och där adoptionen inte förmedlas genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation.SvenskaPDF   
  EngelskaPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?