Om du inte kan styrka din iden­titet

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste den som ansöker om tillstånd kunna styrka sin identitet med ett godkänt pass eller annan id-handling. Den som inte har ett godkänt pass kan i undantagsfall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. Detta gäller bara barnfamiljer som har bott tillsammans utanför Sverige.

Du som vill flytta till Sverige för att återförenas med din familj eller familjemedlem kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att du saknar ett godkänt pass. Det gäller bara för dig som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att pass från ditt hemland inte styrker din identitet, samt om du är något av följande:

  • Ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige.
  • En förälder som vill flytta till en partner i Sverige som du har gemensamma barn med.

En förutsättning för att få uppehållstillstånd är att det genom en DNA-analys är bevisat att barnet och föräldern är släkt.

Barn som vill flytta till förälder i Sverige

Du som är under 18 år kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en biologisk förälder i Sverige som har permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Observera att du inte kan lämna in en ansökan själv. Endast en vuxen person kan göra det åt dig.

Barn till en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i Sverige kan beviljas uppehållstillstånd även om föräldern har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Om föräldern i Sverige har beviljats asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller särskilda regler.

Läs mer om vad som gäller för familjeåterförening vid tidsbegränsade uppehållstillstånd

Förälder som vill flytta till barn i Sverige

Du som är förälder kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till ditt biologiska barn bosatt som är i Sverige om barnet är under 18 år och har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Förälder som vill flytta till partner i Sverige

Du som är förälder kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en partner bosatt i Sverige om ni har gemensamma biologiska barn under 18 år. Barnet måste ha uppehållstillstånd i Sverige eller ansöka om uppehållstillstånd tillsammans med dig. Du och din partner ska tidigare ha bott tillsammans utanför Sverige. Det är inte möjligt att få uppehållstillstånd om förhållandet har inletts efter att din partner kom till Sverige. Din partner i Sverige måste ha permanent uppehållstillstånd eller vara svensk medborgare.

Om din partner har beviljats asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller särskilda regler.

Läs mer om vad som gäller för familjeåterförening vid tidsbegränsade uppehållstillstånd

Försörj­nings­krav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Hen ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Försörjningskravet gäller inte om personen du vill flytta till är ett barn under 18 år.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

DNA-analys

Om du inte kan styrka din identitet genom ett godkänt pass när du ansöker om uppehållstillstånd, kan du behöva lämna ett DNA-prov. Ett DNA-prov innebär att du får lämna ett salivprov vid ett besök på ambassaden eller generalkonsulatet. Din familjemedlem (förälder, barn eller partner i Sverige) får lämna ett DNA-prov vid ett besök hos Migrationsverket. Med hjälp av DNA-proven görs en DNA-analys som visar om du och din familjemedlem är släkt.

Om en vuxen person lämnar in en ansökan för ett barn som ensamt ska flytta till en förälder i Sverige, ska ett medgivande om att ett DNA-prov får tas på barnet lämnas in tillsammans med ansökan. Medgivandet ska vara skrivet av föräldern i Sverige.

Migrationsverket betalar DNA-analysen.

Främ­lings­pass

Du som saknar pass behöver även ansöka om ett främlingspass när du ansöker om uppehållstillstånd. Det gör du på ambassaden eller generalkonsulatet i samband med att du lämnar in ansökan eller vid intervjun. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker om främlingspass.

Webban­sökan

Om du är förälder och uppfyller kraven på den här sidan kan du lämna in en ansökan på webben för dig själv och dina barn under 18 år. Ni måste ha bott tillsammans utanför Sverige. Om du har barn över 18 år kan du inte ansöka på webben, utan måste lämna in din ansökan på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Du ska inte lämna in en webbansökan om du redan har ansökt om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller generalkonsulat och ärendet ännu inte har avgjorts. Migrationsverket kommer då att avskriva webbansökan.

Instruktioner för webbansökan

Ansökan vid en ambassad eller gene­ral­kon­sulat

Om du inte uppfyller villkoren för att ansöka på webben, kan du lämna in en ansökan vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. Om det saknas en svensk ambassad eller generalkonsulat lämnar du in din ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat i närområdet.

För dig som inte kan göra en webbansökan

Sidan senast uppdaterad: