Så ansöker du om uppehållstillstånd på en ambassad eller generalkonsulat för att flytta till en familjemedlem i Sverige

En webbansökan hjälper dig att göra rätt

När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.

Din familjemedlem i Sverige kan, som ombud, ansöka på webben åt dig om du ger en fullmakt till honom eller henne. Du kan lämna in en fullmakt för din familjemedlem när du besöker ambassaden eller generalkonsulatet.  

Läs mer om fullmakt

Gör en webbansökan

1

Fyll i ansökan

Fyll i blanketterna Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige och Familjeuppgifter. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person som du ska flytta till.

Om du har barn under 18 år som ska följa med till Sverige ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige för barn under 18 år. Fyll i en egen blankett för varje barn.

I Sverige har båda vårdnadshavarna rätt att vara med i beslut som gäller barnet. Därför måste den andra vårdnadshavaren som inte följer med till Sverige lämna sitt medgivande till att barnet får flytta till Sverige. Ett medgivande kan vara ett brev undertecknat av den andra vårdnadshavaren där denne skriver att han eller hon lämnar sitt godkännande till att barnet flyttar.

På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Observera att utlandsmyndigheten där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. För mer information, kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är 18 år eller äldre och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du vill att din familjemedlem i Sverige ska företräda dig kan du ge honom eller henne en fullmakt. Om din familjemedlem har fullmakt skickas beslutet hem till denne och det är han eller hon som meddelar dig om Migrationsverkets beslut. Om du inte har lämnat fullmakt till någon är det ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar beslutet till dig.

2

Lämna in ansökan på ambassaden eller generalkonsulatet

Du ska lämna in din ansökan till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Observera att inte alla ambassader eller generalkonsulat hanterar migrationsärenden. Ta kontakt med ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för att höra om de behandlar migrationsfrågor eller för att få besked om vilken ambassad eller generalkonsulat som gör det. När du har lämnat in ansökan meddelar ambassaden eller generalkonsulatet dig en tid för intervju.

De flesta måste betala en avgift i samband med att ansökan lämnas in.

Läs mer om avgifter

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Intervju

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du lämnade in med din ansökan. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige. Även barn som ansöker ska följa med på intervjun.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Efter intervjun skickas ansökan till Migrationsverket i Sverige. Räkna med att det tar ungefär fyra veckor innan din ansökan kommer fram till Migrationsverket.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Läs om hur Migrationsverket arbetar med hbtq- och genus-frågor

4

Frågeformulär till familjemedlemmen i Sverige

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan skickas ett brev till din familjemedlem i Sverige med frågor om hans eller hennes inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom fyra veckor.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

5

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Aktuella handläggningstider

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Det är ambassaden i det land där du bor som prövar din ansökan om visum och det görs alltid en individuell bedömning. En förutsättning för att bli beviljad ett visum är att ambassaden bedömer att din avsikt är att lämna Sverige när ditt visum slutat att gälla. Om du blir beviljad ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte beviljas om du befinner dig i Sverige. Du kan bara ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Andra medlemsstater som representerar Sverige kan inte bevilja ansökningar om visum under tiden du väntar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige.

6

Du får beslutet

Ambassaden eller generalkonsulatet kontaktar dig när beslutet är klart.

Om du ska hämta beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Han eller hon ska meddela dig vad som står i beslutet.

Läs mer under Efter beslut

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.