Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige ska ha fått permanent uppehållstillstånd.

Nära anhörig

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här.

Ni ska kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan din anhörige flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhörige flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att din anhörige flyttade till Sverige.

Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en nära släkting i Sverige

Försörjningskrav

Den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Bild på en man.

Jovan från Serbien har bott i Sverige i tio år och har permanent uppehållstillstånd. I Serbien bodde Jovan tillsammans med sina föräldrar som han också försörjde. Nu har föräldrarna blivit gamla och sjuka och har svårt att klara sig på egen hand trots att Jovan skickar pengar varje månad. Jovan och hans föräldrar önskar att föräldrarna kunde flytta till Sverige och bo med Jovan så att han kunde ta hand om dem.

Föräldrarna ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till Jovan i Sverige. De besöker den svenska ambassaden i Belgrad för intervju. När beslutet kommer får de reda på att de inte kan få uppehållstillstånd för att flytta till Jovan eftersom det har gått för lång tid sedan de bodde tillsammans i hemlandet. Att de nu har fått svårt att klara sig själva är inte tillräckligt starka skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om du ska ansöka om uppehållstillstånd för att bo med någon som du redan är gift, registrerad partner eller sambo med ska du ansöka om att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige.

Om du ska ansöka om uppehållstillstånd för att bo någon som du har bott tillsammans med i mindre än två år ska du ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka, registrerad partner eller sambo.

Om du ska ansöka om uppehållstillstånd för ett barn under 18 år ska du ansöka om uppehållstillstånd för barn.

Webbansökan för dig från Somalia som har barn under 18 år

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.