Så ansöker du om uppehållstillstånd för att bo med en nära anhörig i Sverige

Om du har barn under 18 år

Du kan inte ansöka på webben om du vill att din ansökan även ska gälla dina barn under 18 år. Det gäller också om din släkting i Sverige är svensk medborgare. Du ska kontakta en svensk ambassad eller ett generalkonsulat för att lämna in din ansökan.

1

Fyll i ansökan

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och den person i Sverige som du vill flytta till. Du ska även skicka med olika dokument. Förutom adress, telefonnummer och e-postadress till familjemedlemmen i Sverige behöver du också hans eller hennes svenska personnummer.

Du anger också vilken svensk ambassad eller generalkonsulat du vill besöka för att göra din intervju. Du ska besöka ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Finns det ingen svensk ambassad eller generalkonsulat i det landet ska du vända dig till närmaste grannland där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat och dit du har tillstånd att åka.

För att kunna ansöka på webben ska

  • du och personen du ska flytta till i Sverige vara äldre än 18 år
  • du ha en giltig e-postadress
  • du kunna betala ansökningsavgiften med Visa- eller Mastercard-kort
  • du kunna skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas.

Läs mer om kraven för webbansökan

Dokument du ska skicka med:

  • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • dokument som visar hur du och personen i Sverige är släkt med varandra
  • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda
  • dokument som visar att du har bott tillsammans med din släkting omedelbart innan han eller hon flyttade till Sverige.

Du behöver skicka med dokument som visar vilken relation ni har. Om ni har bott tillsammans i hemlandet ska du skicka med dokument som visar det. Dokumenten du skickar med tillsammans med informationen i ansökan hjälper Migrationsverket att fatta beslut om du kan få uppehållstillstånd och för vilket tid tillståndet ska gälla.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Till dig med permanent uppehållstillstånd

Om du har permanent uppehållstillstånd ska du inte ansöka om nytt tillstånd när giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort (UT-kort) går ut. Du ska då istället boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till ett nytt UT-kort.

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck.

Fullmakt att företräda dig

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt ärende hos Migrationsverket kan du ge en fullmakt till den personen. En fullmakt kan till exempel ge någon annan rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för din räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av dig som ger fullmakt till någon annan och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det. Du som är 18 år eller äldre och vill att en annan familjemedlem ska företräda dig behöver också lämna in en fullmakt.

För att ge fullmakt till en annan person kan du använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för dig som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du vill att din familjemedlem i Sverige ska företräda dig kan du ge honom eller henne en fullmakt. Om din familjemedlem har fullmakt skickas beslutet hem till denne och det är han eller hon som meddelar dig om Migrationsverkets beslut. Om du inte har lämnat fullmakt till någon är det ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar beslutet till dig.

2

Betala avgift

I de flesta fall betalar du en avgift. Du betalar avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan. Beroende på vilka uppgifter du fyller i om dig själv och din familjemedlem känner ansökan av om du behöver betala eller inte.

Läs mer om avgifter

3

Frågeformulär till familjemedlemmen i Sverige

När Migrationsverket har tagit emot din ansökan får din familjemedlem ett mejl. I mejlet finns instruktioner för inloggning till ett formulär med frågor om hans eller hennes inkomst, bostad och er relation. Din familjemedlem ska besvara frågorna inom 14 dagar.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

4

Boka tid på ambassaden eller generalkonsulatet

När Migrationsverket har gått igenom din ansökan och frågeformuläret får du ett mejl där vi ber dig boka tid för intervju på ambassaden eller generalkonsulatet.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5

Intervju

Ta med dig ditt pass och originalen på dokumenten som du skickade in med din ansökan. Även barn som ansöker ska följa med. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om din relation till personen i Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Fingeravtrycken och fotot lagras bara på kortets chip.

Om du behöver visum för att resa till Sverige behöver du uppehållstillståndskortet när du reser till Sverige. Därför kommer du att bli fotograferad och få lämna dina fingeravtryck i samband med att du gör din intervju.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige kan resa utan uppehållstillståndskortet och lämnar underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket efter att du har kommit till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Läs om hur Migrationsverket arbetar med hbtq- och genus-frågor

6

Migrationsverket handlägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om Migrationsverket behöver mer information från dig

Migrationsverket kommer att kontakta dig om vi behöver fler uppgifter eller dokument från dig. Du behöver inte kontakta Migrationsverket. Om du har ansökt på webben och Migrationsverket ber dig komplettera din ansökan ska du göra det via e-post. Du ska inte skicka dokument till Migrationsverket med vanlig post. Du kan läsa mer om hur du kompletterar ditt ärende i meddelandet som Migrationsverket skickar om du behöver skicka in mer uppgifter.

Aktuella handläggningstider

I väntan på beslut

Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. Om du blir beviljad ett visum för besök måste du återvända hem när det slutat att gälla och där invänta beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Du kan bara ansöka om visum hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig. Andra medlemsstater som representerar Sverige kan inte bevilja ansökningar om visum under tiden du väntar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige

7

Du får beslutet

När beslutet är färdigt får du ett e-postmeddelande. Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du har gett någon fullmakt att företräda dig skickas beslutet till den personen. Han eller hon ska meddela dig vad som står i beslutet.

Läs mer under Efter beslut

Tekniska problem?

Kontakta vår webbsupport.


OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.

Påbörja ansökan

Jag befinner mig


Du kan inte göra en webbansökan om att få flytta till en anhörig om du befinner dig i Sverige. Du måste återvända till ditt hemland, eller ett annat land där du har tillstånd att bo, och göra din ansökan därifrån.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.