2019-05-02

Eritreanska medborgare kan göra en webbansökan utan pass

Eritreaner har i vissa fall svårt att få ett hemlandspass och har då inte haft möjlighet att göra en webbansökan när de söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till en anhörig i Sverige. Det har inte heller varit möjligt att lämna in en pappersansökan på de svenska utlandsmyndigheten i Asmara. Med anledningen av detta har Migrationsverket ändrat i webbansökan på sådant sätt att det nu är möjligt för eritreanska medborgare, som saknar hemlandspass, att göra en webbansökan i anknytningsärenden.

Läs mer om hur du gör en webbansökan