2019-05-24

Anhöriga till tidigare asylsökande kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd per post

Nu behöver du inte boka tid och besöka Migrationsverket för att ansöka om förlängning.

Du som kom till Sverige för att återförenas med en familjemedlem som tidigare sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen behöver inte längre boka tid och besöka Migrationsverket personligen för att lämna in din ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Istället ska du fylla i ansökningsblanketten och skicka in den per post. Hela familjen ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd samtidigt.

Du ska också ansöka om förlängning per post om du tidigare har sökt asyl och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen men nu vill stanna i Sverige därför att du har en partner eller ett barn som har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.

Skicka din ansökan till det kontor som ligger närmast där du bor, eller dit du har lättast att ta dig ifall vi skulle behöva träffa dig. Alla som söker förlängt uppehållstillstånd behöver inte komma på intervju.

Läs här om hur du ska göra för att skicka in din ansökan

(Du som kom till Sverige på anknytning till en familjemedlem med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd ansöker om förlängning av ditt tillstånd på samma sätt som tidigare.)