2019-07-03

Ansökan om uppehållstillstånd när det redan finns en öppen ansökan om uppehållstillstånd

I ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 13/2019) har Migrationsverket klargjort att om det kommer in en ny ansökan om uppehållstillstånd från en person som redan har en öppen ansökan om uppehållstillstånd ska samtliga ansökningar prövas samtidigt. Detta får framförallt konsekvenser för dig som har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd för att till exempel flytta till någon i Sverige, och som ansöker om uppehållstillstånd för besök under väntetiden.

För dig som ansöker om ett uppehållstillstånd, men som redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd på en annan grund kommer Migrationsverket att pröva båda ansökningarna samtidigt. Beslut kommer att tas i det ärende som är mest fördelaktigt för dig, vilket vanligtvis är ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. I de fall du befinner dig i Sverige kommer ansökan om uppehållstillstånd för besök att leda till att ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd prövas som en ansökan efter inresa, vilket i många fall kan leda till avslag och avvisning eller utvisning. När ansökan om uppehållstillstånd för besök görs när du befinner dig utanför Sverige kommer beslutet att tas samtidigt som ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd, vilket kan innebära att tiden för besöket redan passerat innan beslutet tas.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd för besök innan Migrationsverket ändrade bedömningen och ännu inte har fått beslut, har du möjlighet att återkalla din ansökan och få ansökningsavgiften återbetalad.

Resa till Sverige eller förlänga besök trots en pågående ansökan

Om ditt besök eller förlängda vistelse i Sverige inte kan vänta kan du begära att din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd återkallas. Du kommer då att behöva göra en helt ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd efter att du har återvänt hem från ditt besök i Sverige.

Du kan fortfarande ansöka om visum för att resa till Sverige i kortare tid än 90 dagar. Även du som är viseringsfri och väntar på beslut om uppehållstillstånd kan tillfälligt besöka Sverige. Det är däremot viktigt att du reser ut från Sverige när din viseringsfria tid tar slut för att undvika att befinna dig i Sverige när beslut tas och därmed riskera att få avslag.

Förläng­ning eller perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Det rättsliga ställningstagande påverkar även dig som vill ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. Eftersom det inte är möjligt att ha två uppehållstillstånd samtidigt kan ett nytt tidsbegränsat eller ett permanent uppehållstillstånd vanligtvis inte beviljas i förtid. Om du har ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd måste du ansöka om ett nytt tillstånd innan det gamla slutar gälla. Du ska däremot inte ansöka för tidigt då ansökan då riskerar att avvisas.

Hur tidigt du kan ansöka om förlängning beror på vad du ansöker på för grund. Läs mer om vad som gäller för varje ärendeslag under respektive ingång i vänstermenyn.

Läs mer om hur du kan kontakta Migrationsverket

Läs det rättsliga ställningstagandet (SR 13/2019)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om kraven för att få ett visum för att besöka Sverige