2019-07-20

Fler får rätt till familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd

Nu har du med status som alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Dessutom kan du som är statslös ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Tidigare kunde i princip endast den med flyktingstatus få återförenas med sin familj i Sverige. Efter ett beslut i Sverige riksdag får du med status som alternativt skyddsbehövande samma rätt till familjeåterförening som flyktingar. Det gäller även dig som tidigare har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men som inte har haft möjlighet till familjeåterförening. En förutsättning för att din familj ska kunna ansöka om att flytta till dig i Sverige är att du har goda möjligheter till att få ett permanent uppehållstillstånd.

För att din familj ska kunna återförenas med dig krävs det att du har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige. Om ditt uppehållstillstånd slutat gälla under 2019 innebär det att du först måste ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd och få det beviljat, innan dina familjemedlemmar kan få beslut om uppehållstillstånd. Din familj kan däremot lämna in sin ansökan redan innan du har fått ett beslut i din ansökan om förlängning.

Krav på försörjning

Ett annat villkor är att du måste kunna försörja dig själv och dina familjemedlemmar, och även ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Du som är alternativt skyddsbehövande och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd senast 19 juli 2019 kan undantas från försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd senast 19 oktober 2019. Om du är alternativt skyddsbehövande och har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd efter 19 juli 2019 kan du undantas från försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader från att ditt tidsbegränsade tillstånd beviljades.

Permanent uppehållstillstånd för statslösa

En annan ändring i lagen är att du som statslös person under vissa förutsättningar kan få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om kravet på försörjning och vilka som är undantagna

Läs mer om hur din familj ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till dig

Läs mer om hur du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd