2019-10-16

Undantag från försörjningskravet slutade gälla 20 oktober

Sedan den 20 juli 2019 har vissa personer med status som alternativt skyddsbehövande varit undantagna från försörjningskravet när deras familj ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Det undantaget slutade att gälla den 20 oktober 2019.

Undantaget gällde personer som ansökte om asyl efter den 24 november 2015 och fick uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande senast den 19 juli 2019. Detta undantag upphör nu.

Du som har familj som ansökte om uppehållstillstånd för att flytta till dig som alternativt skyddsbehövande senast 19 oktober 2019 är fortfarande undantagen försörjningskravet. Du som har familj som ansöker 20 oktober 2019 eller senare kommer alltså behöva visa att kravet på försörjning är uppfyllt.

Kravet på försörjning innebär att du som bor i Sverige ska kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

För dig som har fått ett uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande den 20 juli 2019 eller senare gäller inte försörjningskravet om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till dig inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Detta gäller endast om ni inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som familjen har en särskild anknytning till. Du och dina familjemedlemmar ska ha bott tillsammans utomlands under en längre tid och anses ha en väl etablerad relation.

Läs mer om försörjningskravet