2019-12-18

Höjda avgifter för dig som ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd

Den 1 januari 2020 sker en ändring gällande avgifter. Ändringen innebär att de flesta avgifter för ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd höjs.

Du som lämnar in en ansökan om uppehållstillstånd efter årsskiftet ska i de flesta fallen betala den nya avgiften. Du som har en pågående ansökan och som redan har betalat avgiften påverkas inte av ändringen.

Avgifterna kommer att höjas med 250, 500 eller 1000 kronor. Summan avgörs beroende på vilket typ av tillstånd du söker, och om du är den som ansöker om tillståndet, om du är medsökande vuxen eller om du är ett barn.

Den som berörs av ändringen är du som ska ansöka om

  • att flytta till någon
  • arbetstillstånd
  • tillstånd att studera
  • att besöka Sverige
  • att bli varaktigt bosatt.

De som sedan tidigare har varit undantagna från att betala avgift kommer även fortsättningsvis att vara det.

Mer information om avgifter