Migrationsverket logotyp

2020-06-24

Migrationsverket har förtydligat försörjningskravet för dig som ska ansöka om familjeåterförening

Migrationsverket har förtydligat försörjningskravet för dig som bor i Sverige och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig.

En viktig förändring är att undantag från försörjningskravet inte längre kommer göras enbart för att det finns barn i familjen. Undantag från försörjningskravet gäller däremot när någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn.

Andra förtydliganden som Migrationsverket har gjort gällande försörjningskravet:

  • Huvudregeln är att din inkomst ska var både tillräckligt hög och varaktig. Med varaktig menas att inkomsten ska sträcka sig minst ett år framåt från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.
  • Inkomsterna ska tillhöra dig som bor i Sverige, eller åtminstone att du ska ha tillgång till dem. För makar, registrerade partners och sambos räknas det som att ni har tillgång till varandras inkomster.
  • Kravet på hur länge din förmögenhet ska räcka för att försörja dig och din familj har däremot sänkts, från fem till två år.
  • Försörjningskravet gäller inte om Migrationsverkets beslut om att avslå ansökan skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande, exempelvis Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Försörj­nings­kravet gäller de flesta

Kravet på försörjning gäller de flesta som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det innebär att du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd för att få flytta till dig i Sverige. Kravet innebär också att du måste visa att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Kravet på försörjning gäller även svenska medborgare. Du som är svensk medborgare bosatt utomlands, som nu ska flytta tillbaka till Sverige med familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd och som inte är svenska medborgare, behöver därför kunna visa att du kan försörja dig och din familj när ni har flyttat till Sverige.

Undantag gäller för dig som är under 18 år och dig som har familj som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Undantag gäller även för dig som är flykting eller alternativt skyddsbehövande om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus i Sverige. Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

Läs mer om försörjningskravet

Läs det rättsliga ställningstagandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster