2020-08-17

Ambassaden i Teheran flyttar fram alla intervjuer till 2021

På grund av ett försämrat läge i coronapandemin har ambassaden i Teheran valt att flytta fram alla inplanerade intervjuer i migrationsärenden till nästa år, i syfte att försöka begränsa smittspridningen. Ambassaden kommer att kontakta alla som redan har en inbokad intervjutid.

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset och skydda både besökare och ambassadens personal kommer alla intervjuer i migrationsärenden på ambassaden i Teheran att flyttas fram till nästa år.

Du som redan har fått ett datum för en intervju vid ambassaden kommer inom kort att kontaktas av ambassaden för en ny tid, vilket tidigast blir januari 2021. Det kan ta flera månader innan du får besked om ett nytt datum.

Stude­rande och famil­jeå­ter­fö­ringar påverkas

I första hand påverkas du som har ansökt om uppehållstillstånd för att studera i Sverige, eller som har ansökt om att få flytta till en familjemedlem i Sverige, och där Migrationsverket har beslutat om att ditt ärende behöver utredas mer. Det gäller dig som är medborgare i Iran, Irak och Afghanistan och där din utredning ska göras i Teheran.

Om du är student kan detta påverka din möjlighet att påbörja din utbildning under hösten. Migrationsverket rekommenderar därför att du kontaktar ditt lärosäte angående din utbildning i Sverige.

Kortare besök kan genom­föras

Det är inte alla besök som påverkas av ambassadens åtgärd om att flytta fram alla intervjuer. Kortare besök för att lämna fingeravtryck och ta foto, beställa eller hämta uppehållstillståndskort eller lämna in en ansökan kommer fortsatt att vara möjliga. Det beror på att ambassaden bedömer att kortare besök fortfarande kan hanteras på ett säkert sätt. Däremot kommer det inte att finnas lika många tider att välja på som innan pandemin startade. Du bokar tid via ambassadens webbsida.

Läs mer om ambassadens restriktioner på ambassadens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjlig­heten att besöka andra ambas­sader än den i Teheran

Möjligheten att besöka andra svenska ambassader är författningsstyrt och beslutas inte av Migrationsverket. Irakiska medborgare att vända sig till den svenska ambassaden i Amman, och afghanska medborgare kan vända sig till de svenska ambassaderna i Islamabad eller New Delhi. Irakiska medborgare bosatta i Iran är däremot hänvisade till ambassaden i Teheran. Observera att även andra svenska ambassader tvingats ställa in planerade besök på grund av den ökade smittspridningen.

Det är Migrationsverket som ansvarar för migrationsverksamheten på ambassaderna. Verket undersöker nu möjligheterna till exempelvis digitala utredningsalternativ för de som har drabbats, men på grund av juridiska och säkerhetsmässiga hinder mot att använda digitala tjänster kan det vara svårt att hitta möjliga lösningar.