2020-10-29

Ditt barns ålder vid ansökningsdatum avgör om han eller hon kan betraktas som ett barn vid beslut

Om ditt barn var under 18 år när ansökan om familjeåterförening gjordes men har hunnit fylla 18 år när Migrationsverket fattar beslut, kan han eller hon fortfarande betraktas som ett barn. Det har EU-domstolen nu bestämt.

EU-domen innebär att det är barnets ålder vid tidpunkten för ansökan som gäller när Migrationsverket senare fattar beslut om ditt barn har rätt att flytta till dig i Sverige.

För att ditt barn ska kunna få uppehållstillstånd ska du som är förälder ha fått uppehållstillstånd som gäller i minst ett år och ha välgrundade utsikter för att få ett permanent uppehållstillstånd. Ditt barn ska uppfylla övriga krav för att beviljas ett uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige.

Dessa gäller domen för

Enligt Migrationsverket betyder domen att du som har uppehållstillstånd i Sverige, och som har ett barn som vill ansöka om att få flytta till dig, i de flesta fallen omfattas. I denna grupp ingår bland andra du som

  • är flykting
  • är alternativt skyddsbehövande
  • har EU-blåkort
  • har ICT-tillstånd
  • forskar i Sverige
  • är unionsmedborgare
  • är svensk medborgare, det vill säga om du har fått svenskt medborgarskap men har barn utanför Sverige som inte är svenska medborgare.

Domen gäller däremot inte för dig som till exempel har uppehållstillstånd i Sverige för högre studier, för att arbeta eller om du fick uppehållstillstånd för att du planerade att gifta dig eller att bli sambo med någon i Sverige. I dessa fall är det ditt barns ålder när beslutet tas som avgör.

Läs hela domen från EU-domstolenlänk till annan webbplats