2021-06-23

Förändrade krav för permanent uppehållstillstånd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige

Riksdagen har beslutat om förändringar i utlänningslagen som börjar gälla 20 juli.

Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel och det tillkommer nya krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det blir även förändringar i vem som omfattas av försörjningskravet när anhöriga ansöker om uppehållstillstånd.

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att om du redan har ansökt om förlängt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd och inte har fått beslut före 20 juli kommer din ansökan att prövas enligt de nya reglerna.

Tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd blir huvud­regel

De nya reglerna innebär att du alltid får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd första gången du ansöker om tillstånd för att bo med en familjemedlem i Sverige.

Du kan få högst två års tidsbegränsat uppehållstillstånd i taget.

Nya krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd efter den 20 juli måste du

  • ha haft uppehållstillstånd i minst tre år
  • kunna försörja dig själv
  • förväntas leva ett skötsamt liv.

Du kan få permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning. Eftersom uppehållstillstånd oftast beviljas för två år i taget kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

Du som är vuxen behöver kunna försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Du visar att du kan försörja dig själv genom till exempel inkomster från anställning eller eget företag. Du kan inte få permanent uppehållstillstånd bara för att din familjemedlem får eller har det. Migrationsverket kan ännu inte svara på hur stor inkomst du måste ha för att få permanent uppehållstillstånd. Mer information om detta kommer att publiceras så snart reglerna är klara.

Om du inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan du ändå få förlängt uppehållstillstånd.

Migrationsverkets webbplats uppdateras med de nya reglerna 20 juli. Mer information publiceras löpande i form av nyheter som den här.