2021-07-20

Förändringar i utlänningslagen för de flesta som ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd

Från och med idag, 20 juli, börjar förändringarna i utlänningslagen att gälla. Det innebär att du som ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige kan komma att påverkas av lagändringarna.

Alla svenska sidor på Migrationsverkets webbplats är uppdaterade med korrekt information. Om du letar information på andra språk får du vänta tills varningsrutan längt upp på sidan är borttagen på respektive språk. Då vet du att sidan är uppdaterad.

Alla e-tjänster är uppdaterade enligt lagändringarna.

Om du ska ansöka om uppehållstillstånd via blankett ber vi dig att titta på datumet på blanketten så att den stämmer med de som idag finns på webbplatsen. Flera blanketter har uppdaterats vilket innebär att om du har en blankett som skrevs ut 19 juli eller tidigare kanske den inte längre gäller.

Hitta rätt blankett

Du som redan har lämnat in en ansökan

Om du har ansökt om förlängt uppehållstillstånd men ännu inte fått ett beslut kan du komplettera ditt ärende med ansökan om permanent uppehållstillstånd. Förutsatt att du uppfyller alla kraven för permanent uppehållstillstånd kan du skicka in en pappersansökan för att komplettera din ansökan, oavsett om du tidigare har ansökt via e-tjänst eller pappersblankett.

Använd den blankett som passar din ansökan och kryssa i att din ansökan gäller permanent uppehållstillstånd. Skicka blanketten och de bilagor som efterfrågas i blanketten till Migrationsverket.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Läs om vad som krävs för att beviljas permanent uppehållstillstånd