2021-07-29

Till­fäl­ligt stopp för att verk­ställa beslut till Afgha­nistan

I mitten av juli beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp till Afghanistan. Det betyder att inga beslut om avvisning eller utvisning kommer att genomföras så länge stoppet gäller.

Bakgrunden till beslutet är att säkerhetsläget i Afghanistan har blivit sämre och talibanrörelsen fortsätter att öka sin kontroll över landet. De senaste månaderna har situationen förändrats snabbt i en stor del av landet.

Migrationsverket kommer att fortsätta analysera händelseutvecklingen mycket noga för att se om vi på sikt behöver göra ändringar i den rättsliga styrningen för landet.

Frågor och svar om stopp för att verk­ställa beslut till Afgha­nistan

Alla som har ett beslut om av- eller utvisning omfattas av beslutet om verkställighetsstopp till Afghanistan. Det gäller oavsett om du ansökt om asyl, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av någon annan anledning. Verkställighetsstoppet gäller också om ditt ärende har överlämnats till polisen.

Stoppet gäller tills vidare. Migrationsverket följer utvecklingen i Afghanistan mycket noga och kommer att fortsätta att analysera händelseutvecklingen för att på sikt se om ändringar behöver göras i den rättsliga styrningen.

Du behöver inte ansöka om att få omfattas av det generella verkställighetsstoppet. Om din situation har förändrats och du har nya skäl som gör att du inte kan återvända till Afghanistan kan du lämna in en ansökan om individuella verkställighetshinder.

Du kan alltid återvända frivilligt till ditt hemland. Ett verkställighetsstopp ändrar inte på det. Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information.