Migrationsverket inför nya regler för bättre kontroll av pass

Från 1 november kan du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd behöva besöka Migrationsverket för att visa upp ditt pass.

Den 1 november inför Migrationsverket nya rutiner för bättre kontroll av pass. De nya rutinerna innebär att du som söker förlängt uppehållstillstånd för att bo med en anhörig i Sverige kan behöva besöka Migrationsverket personligen för att visa upp ditt pass.

Vi kontaktar dig om vi vill se ditt pass

Om Migrationsverket vill se ditt pass kommer vi att kontakta dig eller ditt ombud med information om hur du bokar tid för att visa upp ditt pass. Du ska inte skicka in ditt pass.

Du som ansöker för första gången påverkas inte

De nya rutinerna för kontroll av pass kommer inte att innebära någon förändring för dig som ansöker om uppehållstillstånd för första gången för att flytta till en anhörig i Sverige, eftersom du redan idag måste visa upp ett giltigt pass när du besöker ambassaden eller generalkonsulatet för att bli intervjuad.

Du som har ett nytt pass behöver visa upp det vid en förlängning

Du som befinner dig i Sverige och ansöker om förlängt uppehållstillstånd måste besöka Migrationsverket om du har ett nytt pass. Du kommer att kunna lämna fingeravtryck och bli fotograferad för ditt uppehållstillståndskort i samband med att du visar upp ditt pass.

Om du ansöker om förlängt uppehållstillstånd med ett pass som du tidigare har visat för Migrationsverket, ambassaden eller generalkonsulatet i samband med ett personligt besök behöver du inte visa upp det igen.

Tänk på att du aldrig kan få uppehållstillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Permanent uppehållstillstånd

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och uppfyller de kraven behöver du inte visa upp ditt pass.