Information till pakistanska medborgare om migrationsärenden

Sveriges ambassad i Islamabad kan för närvarande inte ta emot externa besökare. Migrationssektionen kan därmed inte hantera ärenden som kräver besök vid ambassaden.

Det medför att migrationsverksamheten vid ambassaden i princip inte kan bedrivas eftersom inga utredningar eller andra åtgärder i uppehållstillståndsärenden kan genomföras. Det är i dagsläget inte känt när ambassaden åter kan ta emot externa besökare.

Med anledning av begränsningen i verksamheten vid migrationssektionen sker en tillfällig omdirigering av ansökningar från pakistanska medborgare på följande sätt:

Ansök­ningar om uppe­hålls­till­stånd för studier, anknyt­ning och arbete omdi­ri­geras till svenska ambas­saden i Etio­pien

Karta över länder. Listar de städer som nämns i texten.

Klicka på bilden för att se en större version.

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller biometriupptagning i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till att kontakta Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även inlämning av ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige längre än 90 dagar.

Det är inte möjligt att lämna in ansökan om Schengenvisering för kortare besök i Sverige vid ambassaden i Addis Abeba.

Det utreds även om ytterligare alternativa orter utanför Pakistan kan göras tillgängliga för besök. Information om detta publiceras när det är klart.

Ansök­ningar om Scheng­en­vi­se­ring för besök i Sverige

Medborgare och bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige kan, från och med måndagen den 19 juni, lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore. Det är sökandes ansvar att välja på vilken ort ansökan görs och att ordna visum i det valda landet om detta krävs. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till det land där sökande väljer att lämna in ansökan. När en ansökan lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut.

Observera att första dag för att lämna ansökan hos VFS Global är den 19 juni.

Ambassaden i Islamabad är stängd för externa besökare.

Det är i dagsläget inte känt när ambassaden åter kan ta emot externa besökare.

De pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som vill lämna in ansökan om uppehållstillstånd i Sverige men som inte vill använda sig av Migrationsverkets e-tjänst får kontakta Sveriges ambassad i Addis Abeba för att boka tid för att lämna in ansökan.

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller biometriupptagning i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till att kontakta Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien.

Uppehållstillståndskort kan inte skickas till Sveriges ambassad i Islamabad eller till en postadress i Pakistan.

Om du önskar att ditt uppehållstillståndskort ska skickas till Migrationsverket i Sverige och hämtas av en person som du ger en fullmakt till, till exempel en familjemedlem, ska detta tydligt framgå vid besöket på Sveriges ambassad i Addis Abeba, innan du ger dina fingeravtryck och fotograferas.

Om du är medborgare eller stadigvarande bosatt i Pakistan och har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning, studier eller arbete och har uppmanats att boka en tid vid en svensk ambassad för intervju, att lämna biometri eller att visa upp ditt pass i original så hänvisas du till Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien.

Pakistanska medborgare och personer bosatta i Pakistan som av Migrationsverket har blivit uppmanade att kontakta en svensk utlandsmyndighet för intervju, passkontroll och/eller biometriupptagning i en ansökan om uppehållstillstånd för anknytning, studier eller arbete hänvisas till att kontakta Sveriges Ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Detta gäller även inlämning av ansökan om uppehållstillstånd för att besöka Sverige längre än 90 dagar.

Medborgare och bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige kan, från och med måndagen den 19 juni, lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore. När en ansökan lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut.

Om du vill återkalla din ansökan om uppehållstillstånd får du kontakta Migrationsverket.

Det är inte nödvändigt att kontakta Migrationsverket eller Sveriges Ambassad i Islamabad för att flytta ditt ärende från Sveriges Ambassad i Islamabad om du tidigare fått en uppmaning att boka en tid där. Du får kontakta Sveriges ambassad i Addis Abeba för att boka en tid för att besöka ambassaden.

Det är sökandes ansvar att ordna visum i Etiopien om detta krävs. Sveriges ambassad kan inte assistera med eller lämna upplysningar om hur man ordnar inresetillstånd eller visering till Etiopien.

Väntetiden för t ex utredning kan ändras snabbt och ambassaden rekommenderar att du inte bokar biljetter innan du har en bekräftad tid för besök på Sveriges Ambassad i Addis Abeba.

Det är inte möjligt att lämna in ansökan om Schengenvisering för kortare besök i Sverige vid ambassaden i Addis Abeba.

Medborgare och bosatta i Pakistan som vill ansöka om en Schengenvisering för att besöka Sverige kan, från och med måndagen den 19 juni, lämna in sin ansökan hos VFS Global i Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, Kuala Lumpur eller Singapore. När en ansökan lämnats in hos VFS Global skickas den, tillsammans med passhandlingen, till Sveriges ambassad i Bangkok för handläggning och beslut.